Konverzija otpada u proizvodnji vodonika kao goriva

Konverzija otpada u proizvodnji vodonika kao goriva
Vodonik – Resurs budućnosti

Više kompanija u SAD je zaključilo ugovore o partnerstvu sa deponijama, a u vezi sa izgradnjom energetskog postrojenja koje bi proizvodilo energiju sagorevanjem vodonika konverzijom različitih vrsta otpada.

Naime, takozvani ,,sistem konvertera plazme’’ razgrađuje otpad i u tom procesu odvaja vodonik, gorivo i ostale eko-neškodljive nusprodukte samog sistema.

Materijal sa deponija, otpad medicinskog i životinjskog porekla su primarni izvori za preradu. Vodonik dobijen na ovaj način koristi se kao gorivo za pokretanje mašina i za proizvodnju električne energije.

Ovim se, u praktičnom smislu, otvara mogućnost za potpunu energetsku nezavisnost deponija, jer bi postrojenja ovog tipa, a manjih razmera, implementirana u sisteme opreme deponija, proizvodila električnu energiju neophodnu za rad drobilica, presa i ostale teške mehanizacije. Ovim putem, otpad dobija jos jednu ekološku ulogu, a ne samo ulogu zagadjivača zemljišta i vode.

Interesovanje u vezi sa proizvodnjom vodonika na ovakav način je na zavidnom nivou, jer 500 grama vodonika ima čak dva puta više energije od iste količine goriva koja se koristi za motore mlaznih aviona.

Primarni princip funkcionisanja postrojenja je u izlaganju otpada izuzetno visokim temperaturama, a taj se proces odvija u takozvanim konvertorima plazme. Ovim procesom se oslobađa sintetički gas korišćen za dobijanje vodonika i metanola, takođe se dobija netoksični kamen koji se u građevini koristi kao izuzetan abraziv.

Rasprostranjenijom primenom ovog sistema garantuje se smanjenje količina raznih vrsta otpada koji je veliki problem današnjice, a prepreke sistema ovog tipa, koje sprečavaju njihovu globalnu rasprostanjenost trenutno su cena i pouzdanost sistema.

N.M.
Foto: rollinger.lu

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti