Javni poziv za energetsku sanaciju Sportskog i poslovnog centra „Vojvodina“

Grad Novi Sad poziva sva zainteresovana domaća ili strana pravna lica da upute neobavezujuće pisane ponude za energetsku sanaciju kroz poboljšanje energetske efikasnosti objekta Sportskog i poslovnog centra „Vojvodina“.

Foto: wikipedia.org/Bukephalos

Za svrhu ovog poziva, pod energetskom sanacijom podrazumeva se sprovođenje mera za poboljšanje energetske efikasnosti u cilju smanjenja potrošnje svih vrsta energije i vode i smanjenja ukupnih troškova rada, održavanja i upravljanja energetskim sistemom u objektu.

Posle analize primljenih ponuda, nadležni organi Grada Novog Sada mogu pokrenuti odgovarajući postupak za izbor partnera.

Analizu će vršiti radna grupa koju je obrazovao Grad Novi Sad.

Namera Grada je da se smanje troškovi rada, održavanja i upravljanja energetskim sistemom i dostigne zadovoljavajući energetski bilans, što bi doprinelo značajnim uštedama prilikom korišćenja objekta Sportskog i poslovnog centra „Vojvodina“.

Pisma o zainteresovanosti (pisane ponude) se dostavljaju poštom ili neposredno predajom na pisarnicu Gradske uprave za opšte poslove, Trg slobode br. 1, Novi Sad, u dva primerka, uz istovremeno slanje putem elektronske pošte na adresu milijana.radovanovic@uprava.novisad.rs najkasnije do 15. aprila 2019. godine do 12 časova.

Pre slanja pisama o zainteresovanosti, svim potencijalnim partnerima će biti omogućen uvid u odgovarajuću dokumentaciju nakon potpisivanja izjave o čuvanju poverljivih podataka.

Ovaj poziv je u svemu neobavezujući i objavljuje se samo radi istraživanja tržišta, te u tom smislu ne obavezuje Grad Novi Sad da pokrene bilo kakav postupak izbora partnera.

Grad Novi Sad zadržava pravo da ne pokrene postupak izbora partnera, kao i da izmeni i dopuni elemente ovog neobavezujućeg javnog poziva, i ne snosi bilo kakvu odgovornost za eventualne troškove ili štetu koje bi takve izmene prouzrokovale potencijalnom partneru ili trećim licima.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti