Izgradnjom VE Hrgud Republika Srpska ispunjava obaveze iz Akcionog plana za OIE

Foto-ilustracija: Pixabay

Elektroprivreda Republike Srpske izdala je saopštenje povodom realizacije projekta vetroparka Hrgud.

Kako je saopšteno, vetropark će imati snagu od 48MW, a procenjeno je da će godišnje proizvoditi oko 126 GWh električne energije. Vrednost projekta je 64,5 miliona evra, od čega je 4,5 miliona evra vlastitih sredstava ERS-a, a preostali deo se obezbeđuje putem kredita Nemačke razvojne banke. Nemačka razvojna banka, osim kredita, obezbedila je i dodatni grant od 200.000 evra za pripremne aktivnosti na projektu koje podrazumevaju izradu studije procene uticaja na životnu sredinu, koja zahteva prethodno sprovođenje ornitoloških istraživanja – jednogodišnje posmatranje migracije ptica, slepih miševa i drugih vrsta na lokaciji projekta.

Iz ERS-a navode da je u dosadašnjim pripremnim aktivnostima Nemačka razvojna banka finansirala Projekat merenja karakteristika vetra u Republici Srpskoj, za šta je obezbeđeno 600.000 evra grant sredstava, te ističu da su merenja rađena na pet lokacija i da je za svaku od njih je urađena prethodna studija izvodljivosti.

Izgradnjom ovog vetroparka realizuju se obaveze iz Akcionog plana za izgradnju obnovljivih izvora energije do 2020. godine, koji je donela Vlada Republike Srpske.

izvor: energetika.ba

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti