Hrvatska izradila Priručnik i Alat za izračunavanje emisija u vazduh za hrvatske E-PRTR obveznike

Foto: azo.hr

Kao jedan od završnih rezultata tvining projekta „Unapređenje Registra zagađenja okoline i integracija u Informacioni sistem zaštite okoline“, izrađeni su Priručnik i Alat za izračunavanje emisija u vazduh za hrvatske E-PRTR obveznike te su isti javno dostupni na korišćenje obveznicima, nadležnim telima i ostalim korisnicima ROO sistema.

Predstavnici nadležnih tela u županijama i Gradu Zagrebu i predstavnici Hrvatske agencije za okolinu i prirodu aktivno su učestvovali u izradi Priručnika u saradnji sa francuskim stručnjacima, dok su u izradi Alata za izračunavanje emisija aktivno učestvovali austrijski stručnjaci u saradnji sa predstavnicima Agencije.

Navedeni rezultati projekta značajno će olakšati realizaciju unosa, validacije i kontrole kvaliteta podataka o emisijama u vazduh sistema ROO, te će doprineti poboljšanju kvaliteta samih podataka i budućim nacionalnim i evropskim izveštavanjima.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

izvor: azo.hr

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti