Grundfos – budite najbolji uz najbolje

Živimo u vremenu kada u svetu oko 13% potrošnje primarne energije potiče od obnovljivih izvora iako su tehnološki kapaciteti značajno veći. Smatra se da će neobnovljivi izvori energije biti iscrpljeni za maksimalno nekoliko stotina godina, a čije bi obnavljanje trajalo višestruko duže.

 U tom kontekstu, mi u Grundfos-u smatramo da imamo obavezu da se uvek ponašamo odgovorno – u poslovanju i u društvu. Pridržavamo se internacionalnih i lokalnih standarda, regulativa i zakona bilo gde da poslujemo.

Osim toga, Grundfos posluje u skladu sa etičkim, legalnim i javnim očekivanjima postavljenim od strane društva. Ubeđeni smo da kao preduzeće imamo odgovornost prema okolini, zaposlenima i lokalnim zajednicama, kao i za sprovođenje poštenog i ispravnog ponašanja prema našim kupcima, dobavljačima i konkurentima.

Pored odgovornosti i usklađenosti, održivost je ključni koncept Grundfos-a. Generalni cilj je da ova generacija u nasleđe ostavi čistiju zemlju sa više energije, nego što je to nama ostavljeno. Održivost je susretanje sa potrebama sadašnjosti, ali bez ugrožavanja sposobnosti budućih generacija da zadovolje vlastite potrebe, kako kod prirodnih izvora tako i kod društvene dobrobiti.

U Grundfos-u, održivost je pre svega način na koji smo odgovorili na klimatske promene. Grundfos čvrsto veruje u jačanje našeg profila održivosti nudeći najmodernija zelena rešenja, koja će doprineti zadovoljavanju niza globalnih izazova u pogledu klimatskih promena, ograničenja vode i demografske promene, dok u isto vreme doprinosi dugoročno profitabilnom i zdravom poslovanju.

Kao globalni lider pumpnih sistema, imamo jedinstvenu poslovnu priliku usmerenu ka poboljšavanju energetske efikasnosti. Verujemo da je naša sposobnost da budemo pionir i da dostavljamo vrhunska ekološka rešenja za rešavanje problema kao što su nedostatak vode, loše upravljanje energijom i prirodnim resursima, nedelotvorna infrastruktura i povećanje emisije CO2. Jasno je da će biti veća potreba za zaštitom protiv poplava i boljim sistemima za transport, filtriranje i preradu vode. Međutim, već smo pokrenuli proizvode koji mogu da zadovolje zahteve i standarde zaštite okoline budućnosti i mnogi od njih se temelje ili potiču iz Grundfos-a.

Grundfos – je kao deo izazova – spreman da bude i deo rešenja. To radimo na osnovu ličnog iskustva i postavljanjem cilja da ne emitujemo više CO2 nego što smo to učinili u 2008. To je ambiciozan i važan cilj.

Naša je ambicija je da budemo predvodnik kada su u pitanju energetski efikasne i isplative zgrade. Na osnovu ličnog iskustva fokusiramo se na održivost prilikom izgradnje novih zgrada i obnove postojećih.

Grundfos je postavio ciljeve i definisao kôd zgrade, kroz sistem klasifikacije koji pokazuje nivo održivosti naših zgrada u rasponu od klase 1-3, gde zgrada klase 1 ima nisku potrošnju energije i vode ili može da postigne LEED Gold nivo.

Ciljevi

Definisati ‘ kôd zgrade’ za Grundfos objekte i postaviti određeni cilj poboljšanja za sve postojeće objekte – godina 2009.

Od 2010. kôd zgrade klase 1 postaće cilj kojem treba težiti kod izgradnje novih Grundfos objekata.

Obnovljivi izvor energije se bira gde je vreme povratka sredstava manje od 5 godina.

Do 2015. godine potrošnja energije na osnovu fosilnih goriva smanjena je sa 30% u svim postojećim zgradama (u odnosu na 2008. godinu). To se postiže kroz smanjenje potrošnje energije ili putem obnovljivih izvora energije.

Voda za domaćinstva se ne koristi za navodnjavanje od 2012.

Do 2015. godine ponovno korišćenje sive otpadne vode i kišnice predstavlja više od 30% potrošnje vode u svim postojećim Grundfos zgradama (u odnosu na 2008. godinu).

U Grundfos-u želimo da naši objekti podrže naše vrednosti i brend i nadamo se da mogu inspirisati kako klijente tako i zaposlene. Kao globalna kompanija, prilikom planiranja novih objekata, kao i prilikom renoviranja postojećih, poštujemo LEED zahteve (LEED Green Building Rating System), Gold nivo ili odgovarajuće uslove u skladu sa lokalnim standardima.

Sledeći te smernice izgrađena je Grundfos fabrika u Inđiji. To je zgrada sa  LEED Gold sertifikatom, što je drugi najviši sertifikat iz oblasti zaštite životne sredine u domenu građevinarstva. Započeto je istraživanje vezano za postavljanje panela na ogromnoj površini krova, a u toku je i projekat sistema prečišćavanja vode koji će se pokretati na isti način.

Kako bi povećali vrednost moramo dovesti uslužnost, odgovornost i održivost na viši nivo, odnosno stvoriti zajedničke vrednosti. Jednostavno rečeno, u cilju stvaranja vrednosti za Grundfos, moramo stvoriti vrednost za ljude u zemljama u kojima poslujemo.

ii-6-alpha2Osvrnimo se i na rešenja vezana za same Grundfos proizvode. Pumpe u ovom trenutku troše 10% od ukupne električne energije. Međutim, većina njih je bespotrebno neefikasna. Sa Grundfos visoko efikasnim pumpama i tehnologijom motora možemo da smanjimo prosečnu potrošnju električne energije pumpi i do 60%. Naši energetsko efikasni proizvodi su posebno bitni zbog oštrijih zakonskih direktiva, kao što je EuP Direktiva. Neke od tih pumpi su: MAGNA3, ALPHA2, ALPHA3 i sve pumpe sa motorima koje nose oznaku Blueflux®

MAGNA3 je cirkulaciona pumpa zasnovana na već testiranoj i dokazanoj MAGNA tehnologiji i iskustvu kompanije Grundfos kao vodeće u industriji elektronskih pumpi. Motor sa permanentnim magnetom, AUTOadapt funkcija i integrisani frekventni regulator su još uvek deo MAGNA paketa, ali pored toga kod MAGNA3 pumpe su primenjene nove tehnologije i uvedena nova revolucionarna rešenja. Rezultat je vrhunski primerak inteligentnog sistema, koji garantuje neprevaziđenu Grundfos pouzdanost.

Na bazi 40 godina iskustva sa elektronski upravljanim pumpama i milion sati testiranja MAGNA3 pumpi u ekstremnim uslovima uključujući režime promenljivog pritiska, uslove visoke vlažnosti i testove na niskim temperaturama, Grundfos je uveren da će vam ova pumpa služiti dugi niz godina.

Asortiman sadrži više od 150 jednostrukih i dvostrukih pumpi sa kućištem od livenog gvožđa ili nerđajućeg čelika. Širok asortiman i širok radni opseg (max. napor: 18 m i max. protok: 70 m3/h) omogućuju široku primenu u gotovo svakoj KGH instalaciji.

MAGNA3 pruža nove mogućnosti kao što su više inteligentnih režima rada, optimizovana opcija integracije u centralne sisteme upravljanja i nadzora (BMS), i ugrađeni merač potrošnje toplotne energije.

Sa indeksom energetske efikasnosti (EEI) daleko ispod referentnog nivoa koji propisuje EuP direktiva (EuP benchmark level) MAGNA3 postiže uštedu u potrošnji električne energije i do 75% u poređenju sa klasičnim pumpama, a samim tim omogućuje vrlo kratak period otplate investicije.

MAGNA3 je pumpa idealna za sisteme grejanja i hlađenja, za recirkulaciju tople potrošne vode, kao i transport različitih antifriz mešavina. Dizajnirana je da radi sa tečnostima temperatura od -10 do 110°C, pri spoljašnjim radnim uslovima od 0 do 40°C što ovu pumpu čini pogodnom za primenu u industriji i za toplotne pumpe koje kao izvor toplote koriste zemlju (GSHP – ground source heat pump systems).

Grundfos Blueflux® je tehnološki zaštitni znak za Grundfos motore i frekventne regulatore.
Grundfos Blueflux® tehnologija predstavlja najbolje od Grundfos-a u okviru energestki efikasnih motora klase IE4 i frekventnih regulatora (npr. MG motori, MGE motori i CUE regulatori). Zaštitni znak Grundfos Blueflux® tehnologije motora garantuje da je motor u skladu sa internacionalnim zakonskim zahtevima za efikasnost motora ili ih čak i nadmašuje.

Svaki aspekt tehnologije koja pokreće Grundfos Blueflux® motor je razvijen da odgovori na stvarne potrebe aplikacije u kojoj je instaliran sistem pumpi ili rešenje – i uvek sa naglaskom na pouzdanost i efikasnost .

Sistem pumpi ili rešenja sa Grundfos Blueflux® motorom imaju znatno veću ukupnu efikasnost od sličnih rešenja i znatno smanjuje troškove tokom radnog veka. Kada se tehnologija motora kombinuje sa naprednim dizajnom pumpe i sa kontrolom brzine, Grundfos garantuje vrhunsku kontrolu sistema, smanjene svakodnevne troškove održavanja i umanjuje uticaj na životnu sredinu.

Grundfos Blueflux® ilustruje niz veština i inovativnih procesa koje Grundfos koristi u tehnologiji razvoja motora. Grundfos je imao značajnu ulogu u izradi i donošenju EuP Direktive, postavljanjem ekološki podržanih dizajna za električne motore u Evropskoj Uniji. Kao tehnološki lider u proizvodnji visoko efikasnih motora, Grundfos je pozvan da pomogne sa tehničkim aspektima legalizacije.

Grundfos je bio u stanju da stvori političku svest o mogućnostima uštede promenljive brzine motora i, u kasnijoj fazi, utiče na donosioce odluka da uključe motore sa varijabilnom frekvencijom u novo zakonodavstvo. Kao posledica toga, evropska godišnja potrošnja električne energije će se smanjiti za 5% do 2020 – oko 10 puta više u odnosu na prvobitan plan pre nego što je Grundfos intervenisao.

Naša sposobnost da se naše znanje o energetskoj optimizacije i pitanjima sa kojima se suočavaju kupci uzme u obzir od strane istraživača, lidera javnog mnjenja, političara i partnera znači da smo jedinstveno pozicionirani u ponudi rešenja koja bi smanjila troškove životnog ciklusa, emisiju CO2, a povećala održivost  pumpnog sistema ili rešenja.

Grundfos Blueflux ® etiketa garantuje da tehnologija motora koja se koristi je ispred sadašnjih tržišnih standarda, i zadovoljava ili prevazilazi zakonske uslove za efikasnost, tamo gde se primenjuje.

Verujemo da svaki dan nudi mogućnost suočavanja i rešavanja izazova koji nas okružuju. Svakodnevno možemo preduzimati korake u korist ljudi, naše planete i našeg poslovanja. U Grundfos-u svako je pozvan da učestvuje u kreiranju boljeg sveta oko nas. Samo kroz zajednički, globalni napor ćemo moći da se držimo svojih osnovnih principa: da budemo odgovorni, da mislimo unapred i da budemo inovativni (be-think-innovate). Korak po korak, iz dana u dan – svaki dan.

 

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti