FOND ZA INOVACIONU DELATNOST: Od 80.000 do 300.000 evra za razvoj inovativnih tehnologija, proizvoda i usluga (FOTO)

Foto: PKV

U zajedničkoj organizaciji Udruženja usluga Privredne komore Vojvodine (PKV), Fonda za inovacionu delatnost i Razvojne agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća „Alma Mons“ u četvrtak, 13. jula 2017. godine u PKV prezentovani su Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija Fonda za inovacionu delatnost.

Kroz ove programe, dodeljuje se finansijska pomoć za razvojne projekte inovativnih preduzeća u Republike Srbije (RS). Finansiranje za sprovođenje programa u visini od 2,7 miliona evra obezbeđeno je iz budžeta RS sa razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a kroz Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanje koji, zajedno sprovode RS i Svetska banka.

– Program ranog razvoja namenjen je privatnim mikro i malim preduzećima u ranim fazama razvoja, koja razvijaju tehnološku inovaciju i imaju potencijal za stvaranje nove intelektualne svojine, kao i jasnu tržišnu potrebu. A Program sufinansiranja inovacija namenjen je privatnim mikro, malim i srednjim preduzećima, osnovanim u RS, koja razvijaju tehnološku inovaciju sa konkurentnom pozicijom na lokalnom/svetskom tržištu i jasnom tržišnom potražnjom, pojasnio je v.d. direktora Fonda za inovacionu delatnost dr Ivan Rakonjac.

Prisutne je pozdravio predsednik PKV Boško Vučurević izrazivši zadovoljstvo što je Fond prepoznao PKV kao instituciju koja podržava razvoj inovativnog preduzetništva.

– Mikro, mala i srednja privredna društva pokretači su evropske ekonomije. Oni su glavni oslonac za razvoj privrede u razvijenim ekonomijama sveta, jer predstavljaju ekonomsku snagu. Konkurentnost privrede trebalo bi da se gradi na inovacijama, razvoju novih ideja, proizvoda i proizvodnih procesa. Inovativnost se zasniva na znanju, ali zahteva podršku okoline, rekao je Vučurević.

Da su inovacije, uz  preduzetničke ideje, osnova savremenog preduzetništva, složila se i Slavica Hajder rekavši da je „nivo inovativnosti ovih privrednih društava još uvek nizak, a oporavak ovog sektora trebalo bi da se bazira na razvoju inovativnosti“.

– Ipak, sektor mikro, malih i srednjih privrednih društava prepoznat je od strane Vlade RS kao jedan od stubova ekonomije, te je decenija ispred nas označena kao decenija preduzetništva. Potrebno je kontinuirano raditi na unapređenju celokupnog poslovnog okruženja i pružati kako finansijsku, tako i svaku drugu podršku malim i srednjim privrednim društvima, kako bi se iskoristio njihov pun potencijal za razvoj, rekla je Hajder.

Foto: PKV

Da je timski rad važan, naglasila je Milica Vračarić, direktor RA „Alma Mons“ istakavši da timski rad u preduzetništvu može da se svrstava na dva nivoa.

– Jedan bi bio rad institucija na promociji preduzetništva, a kasnije i u stavljanju na raspolaganje svih onih mera koje su u Evropi, odnosno u svetu na raspolaganju. Kada je u pitanju timski rad preduzetnika, odnosno njihova međusobna saradnja, tu situacija nije često najbolja zbog toga što još uvek postoji jedan osećaj konkurencije. To je nešto na šta institucije sasvim sigurno moraju da se fokusiraju i moraju mnogo više da rade. Mislim da je sadejstvo institucija i njihova koordinacija, kako na pokrajinskom, tako i na nacionalnom nivou od ključne uloge zbog toga što je država u poslednjem periodu stvorila institucije podrške, stvorila je ambijent, rekla je Milica Vračarić.

Fond dodeljuje sredstva do 80.000, odnosno do 300.000 evra po projektu za razvoj inovativnih tehnologija, proizvoda i usluga sa tržišnom primenom koje poseduju veliki potencijal za komercijalizaciju.

Rok za prijavu je 1. septembar 2017. godine, a prijava se podnosi putem portala www.inovacionifond.rs gde se nalazi set neophodne dokumentacije i Priručnik sa svim detaljima procesa. Kontakt adrese su: minigrants@inovacionifond.rs i matchinggrants@inovacionifond.rs.

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti