Beograd nabavlja solarne panele za dve škole

Foto-ilustracija: Pixabay

Beogradski sekretarijat za energetiku raspisao je javnu nabavku za kupovinu solarnih panela za Školu za dizajn tekstila na Voždovcu i Osnovnu školu Branko Radičević na Novom Beogradu.

Predmet javne nabavke je izrada tehničke dokumentacije, pribavljanje dozvola, statički proračun, isporuka i montaža opreme, kao i puštanje u rad solaranih fotonaponskih elektrana na krovovima škola.

Na krovu Škole za dizajn tekstila potrebno je isporučiti i montirati elektranu instalisane snage invertora od 90 kW i snage solarnih panela 104 kWp.

Novobeogradska Osnovna škola „Branko Radičević“ trebalo bi da dobije elektranu instalisane snage invertora od 130 kW i snage dolarnih panela od 150 kWp.

Obe fotonaponske elektrane planirane su da rade paralelno sa distributivnim sistemom električne energije (DSEE), odnosno da bude omogućeno da se viškovi energije predaju u mrežu.

Iz malih fotonaponskij elektrana potrebano je obezbediti struju koja se koristi ako sopstvena potrošnja dok se višak predaje u DSEE i kasnije preuzima od snabdevača, piše u tenderskoj dokumentaciji.

Ponuđač koji bude izabran, dužan je da posao obavi najkasnije u narednih godinu dana od dana uvođenja ui posao.

Garantni rok za montirane male solarne elektrane je najmanje 24 meseca i počinje da teče od dana potpisivanja zapisnika o prijemu.

Rok za dostavljanje ponuda je 21. oktobar 2022. godine.

Izvor: Nova Ekonomija

 

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti