Akcija sakupljanja i separacije otpada na lokaciji Pereš – Ludaš

Foto: Milisav Pajević

Akcija sakupljanja i separacije otpada sprovedena je 31. oktobra na lokaciji Pereš – Ludaš, koja spada u III zonu zaštićenog prirodnog dobra.

Uređenje divljih deponija je u skladu sa planom Javnih radova koje Udruženje TERRA’S realizuje preko Nacionalne službe za zapošljavanje. Lokacija se uklapa i u naziv projekta „Uređivanjem do očuvanja prirode“, a u pitanju je Pereš koji se nalazi u neposrednoj blizini rečice Kireš, odnosno na području Specijalnog rezervata prirode Ludaško jezero, dvadesetak kilometara severoistočno od Subotice.

Projektom su predviđena uređivanja mesta na poznatoj turističkoj destinaciji Palić. Zahvaljujući javnim radovima nadležna preduzeća održavaju čistoću, te je Udruženje TERRA’S konsultovalo upravljača JP „Palić-Ludaš“ koji su ih uputili na divlju deponiju na Perešu.

Zatečena je velika količina smeća koja se više godina odlaže, a najviše je bilo ambalaže od pesticida, kao i kartona, stakla, limenki…

Volonteri su sakupili dvadesetak plastičnih vreća sa oko 80 kilograma različitog otpada. Posebno su razvrstavali reciklabilni materijal (plastika, limenke, karton i staklo) koji je otkupio partner na projektu, operater Eco Fenix B Team.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti