Kontrola vodotoka u cilju iskorenjivanja nelegalne eksploatacije rečnih nanosa

Predstavnici Koordinacionog tima za suzbijanje nelegalne eksploatacije rečnih nanosa iz vodotoka su na jučerašnjem sastanku iskazali sprenost da nastave sa zajedničkim aktivnostima, još snažnije, u borbi protiv nelegalnih radnji vezanih za korišćenje materijala iz vodotoka i devastacije rečnih tokova i okolnog vodnog zemljišta.

Foto: Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Konstatovano je da su u dosadašnjem periodu trajanja moratorijuma od strane Odseka za inspekciju za vode ukupno izvršene 353 inspekcijske kontrole i da je od velikog značaja bilo učešće građana, odnosno civilnog sektora i sportsko – ribolovnih klubova u prijavljivanju i otkrivanju nelegalne eksploatacije šljunka putem otvorenih kontakt telefona i e-mail adrese prijavieksploataciju@uzv.gov.me.

Postignuti zajednički rezultati na zaštiti vodotoka i uvođenju reda u ovoj oblasti, ohrabrenje su za nastavak partnerskih aktivnosti – države, lokalne samouprave i civilnog sektora.

Koordinacioni tim će nastaviti da prati realizaciju mera definisanih Akcionim planom i na osnovu pribavljenih informacija, podataka i činjenica izvršiće odgovarajuće analize i predložiti korektivne mere, kako bi definisane aktivnosti bile uspešno realizovane.

Zadatak tima je i da izveštava Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja o rezultatima realizacije Akcionog plana.

Na sastavku je dogovoreno da se intenzivira obilazak terena od strane komunalnih službi i da se pojača kontrola firmi registrovanih za ovu delatnost.

Pozivamo građane i civilni sektor da nastave sa doprinosom zaštiti crnogorskih vodotoka i da sumnju na nelegalne aktivnosti prijave na navdenu e-mail adresu.

U prethodnom periodu urađeni ili su u toku interventni regulacioni radovi na više crnogorskih vodotoka, u cilju zaštite vodotoka i okolnog zemljišta.

Uveliko se pripremaju projekti regulacije vodotoka u cilju zaštite od poplava, odbrane stanovništva koje naseljava ugrožena područja poplavama kao i poljoprivrednog zemljišta u dolinama vodotoka (Bojana, Lim, Grnčar).

Kroz saradnju sa međunarodnim partnerima obezbeđena su sredstva za početak infrastrukturnih radova na Bojani, Limu, Grnčaru i Gračanici.

U narednom periodu radiće se na pripremi projektne dokumentacije i za sve druge vodotoke, kako bi se uspostavio uređen i održiv sistem kada je u pitanju zaštita od voda.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti