Stanište endemske vrste bora na Lovćenu ozbiljno ugrošeno

Istraživanja Službe za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore pokazala su da na lokalitetu Jezerski vrh u NP Lovćen, preti potpuna degradacija staništa endemske vrste bora (munike), koja je uvršćena u Evropsku direktivu o staništima – NATURA 2000.

Foto: JP Nacionalni parkovi Crne Gore

Kako bi sačuvali ovo veoma važnu, retku i zaštićenu vrstu u Crnoj Gori, Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore je u saradnji sa zaštićenim područjima u Italiji i Albaniji započelo Interregionalni IPA CBC projekat „Ugrožene vrste i staništa Jadranskog područja“ (Low Adriatic Species and Habitat – LASPEH).

Stanište munike, koja prirodno raste na Lovćenu, decenijama je ugroženo od jedinki crnog bora koji je kao vrsta unesena na ovo područje, ali i od erozije kojoj je ovaj teren podložan.

Reč je o interregionalnom projektu koji obuhvata Italiju, Crnu Goru i Albaniju sa pet partnera.

Ideja projekta je konzervacija i zaštita staništa na prostorima ovih država i jedini učesnik iz Crne Gore u ovom projektu su Nacionalni parkovi Crne Gore.

Projekat je odobren od strane Evropske unije početkom 2018. godine, a njegova realizacija je planirana do prve polovine 2020. godine. Vrednost projekta je 504.490 evra.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti