Zaštita životne sredine jedna od prioritetnih oblasti saradnje Srbije i Slovenije

img_3133

Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine gospođa Stana Božović učestvovala je na zajedničkoj sednici Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije, kao i na bilateralnim razgovorima sa predstavnicima Vlade Republike Slovenije zaduženim za sektore i saradnju u oblasti zaštite životne sredine.

Gospođa Božović je ovom prilikom izjavila da Srbiju na putu članstva ka Evropskoj Uniji očekuju suštinske i značajne reforme koje će građanima omogućiti visok životni standard i zdravu životnu sredinu u kojoj će da rastu, obrazuju se, rade i usavršavaju. U narednih 25 godina očekuje nas preko 10 milijardi eura investicija u sektore vodosnadbevanja, upravljanja otpadom, otpadnim vodama i industrijskim zagađenjem. Očekuje nas izgradnja 320 postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, koji će trenutni procenat od 8 odsto prečišćavanja otpadnih voda podići na 99 odsto, kao i uspostavljanje još 17 regionalnih sistema za upravljanje otpadom, čime će se procenat sakupljanja od 60 odsto podići na 100 odsto, a procenat razdvajanja i reciklaže komunalnog otpada sa 5 odsto na 50 odsto, istakla je gospođa Božović.

Tokom bilateralnih razgovora je dogovorena saradnja u sledećim oblastima zaštite životne sredine:
1. Strateški pristup programiranju i implementaciji infrastrukturnih projekata u oblasti upravljanja otpadnim vodama, vodosnadbevanjem, kanalizacijom i upravljanjem otpadom, kako komunalnim tako i opasnim otpadom,
2. Razmena iskustava u oblasti evropskih integracija za sektor upravljanja otpadom: modeli upravljanja posebnim tokovima otpada, tretmana otpada u mobilnim postrojenjima, projekata izgradnje reciklažnih dvorišta i centara za sakupljanje opasnog i drugog otpada iz domaćinstava u jedinicama lokalnih samouprava, projekata sanacije i rekultivacije postojećih nesanitarnih deponija i smetlišta, razmena iskustava iz oblasti uključivanja neformalnih sakupljača otpada u sistem upravljanja otpadom, iskustva Slovenije u iskorišćenju otpada u energetske svrhe,
3. Uspostavljanje nacionalnog sistema finansiranja zaštite životne sredine, sistem ekoloških taksi i naknada, planiranje i sprovođenje ekonomskih instrumenata, uspostavljanje regulatornog mehanizma za donošenje i primenu tarifne politike u oblasti usluga zaštite životne sredine, reforma javnih komunalnih preduzeća, sistem subvencionisanja usluga koje proističu iz dostizanja standarda životne sredine (reciklaža), iskustva Slovenije u privatnim investicijama za projekte životne sredine, bilo u formi javno privatnih partnerstava, koncesija ili drugih oblika, kako u oblasti otpada tako i u oblasti voda,
4. Reforma inspekcijog sistema, efikasniji nadzor nad sprovođenjem pravnog okvira ekološkog prava, podizanje svesti kod pravosudnih organa za dela protiv zaštite životne sredine,
5. Jačanje administrativnih kapaciteta u procesu pristupanja Evropskoj Uniji i pripremi za korišćenje kohezionih fondova,
6. Uloga medija i obrazovanja u podizanju svesti građana za potrebom očuvanja životne sredine.

Prva naredna aktivnost dva Ministarstva biće formiranje zajedničkih timova koji će napraviti jasan akcioni plan i instrumente dalje saradnje.

izvor: eko.minpolj.gov.rs

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti