Vlada Srbije usvojila pregovaračku poziciju za Poglavlje 15 – energetika

Foto – ilustracija: Pixabay

Vlada Republike Srbije usvojila je pregovaračku poziciju za Međuvladinu konferenciju o pristupanju Srbije Evropskoj uniji za Poglavlje 15 koje se tiče energetike, piše na sajtu Ministarstva rudarstva i energetike.

Prema rečima ministarke rudarstva i energetike, Zorane Mihajlović, prethodno važan korak u usaglašavanju domaćeg zakonodavstva u oblasti energetike sa evropskim regulativama učinjen je donošenjem dva nova zakona – Zakona o korišćenju OIE i Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije, kao i izmenama Zakona o energetici, kojima je Srbija dobila regulatorni okvir usklađen sa odgovarajućim direktivama EU.

„U prethodnom periodu ispunjena su merila za Poglavlje 15, te ono više nije prepreka nije za otvaranje klastera četiri u pregovorima sa EU. U oblasti nafte i naftnih derivata, to je urađeno usvajanjem Akcionog plana za formiranje i održavanje obaveznih rezervi sirove nafte i naftnih derivata, koji je Vlada usvojila krajem maja. Drugi uslov odnosio se na usvajanje akcionog plana za reorganizaciju JP ‘Srbijagas’, čije sprovođenje će omogućiti razdvajanje delatnosti u sektoru gasa i usklađivanje gasnih preduzeća sa regulativom EU i domaćim zakonima”, rekla je Mihajlović.

Rad pregovaračke grupe za oblast energetike koordinira Ministarstvo rudarstva i energetike, a Poglavlje 15 obuhvaćeno je pregovaračkim klasterom „Zeleni dogovor i održiva povezanost“.

Pregovaračkom pozicijom država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji predstavlja dostignuti nivo usaglašenosti sa pravnim tekovinama EU, program preostalog usaglašavanja, kao i pregled postojećih i budućih administrativnih kapaciteta za implementaciju.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti