Vlada Crne Gore usvojila Informaciju o pripremi za požarnu sezonu 2019. godine

Na poslednjoj sednici Vlade Crne Gore usvojena je Informacija o pripremi za požarnu sezonu 2019. godine.

Foto: pixabay.com

Prilikom predstavljanja Informacije istaknuto je da se požarna sezonu dočekuje spremnije i sa poboljšanim ljudskim i materijalno-tehničkim resursima u odnosu na prethodnu.

U tom smislu, organizovanije se pristupilo sprovođenju preventivnih aktivnosti, a svi subjekti u sistemu zaštite i spašavanja su iskazali visok stepen zainteresovanosti i spremnosti da daju doprinos u pripremi požarne sezone.

Kroz različite vidove komunikacije lokalnim samoupravama je sugerisano na odgovornost i obaveze koje imaju u prevenciji i operativnim aktivnostima u procesu gašenja požara na svojoj teritoriji.

Vlada Crne Gore je zadužila sve subjekte sistema zaštite i spašavanja da nastave sa aktivnostima na sprovođenju zaštite od požara na otvorenom prostoru i da sve raspoložive ljudske i materijalne resurse u slučaju potrebe stave u funkciju gašenja požara.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti