Usvojena odluka o zabrani upotrebe plastičnih kesa u Evropskoj uniji

plasticna-kesa namirnice.ba

Evropski parlament je 28. aprila 2015. godine usvojio konačnu verziju Direktive 94/62/EZ (Direktiva 94/62/EZ hr) koja ograničava upotrebu plastičnih kesa u Evropskoj uniji.

Cilj usvajanja Direktive u pogledu smanjenja potrošnje laganih plastičnih kesa za nošenje je smanjenje zagađenja životne sredine, jer veliki broj plastičnih kesa završi u prirodi i nanosi direktnu štetu flori i fauni. Tekstom direktive je predviđeno da se upotreba plastičnih kesa postepeno smanjuje dok ne dođe do 90 kesa po stanovniku, za šta je predviđeno četiri godine (do 2019. godine), a zatim i na 40 kesa po stanovniku do 2025. godine. Kako bi se ovi ciljevi postigli, u nekim zemljama je potrebno preduzeti radikalne mere, a procenjuje se da će to uglavnom biti naplata novčanih kazni.

Prvo čitanje teksta Direktive održano je 10. aprila 2015. godine, a usvojena je nakon drugog čitanja. Direktivom je propisano da države članice mogu da izaberu da li će do 2025. godine smanjiti broj kesa po glavi stanovnika na 40, ili će do 2018. godine preduzeti potrebne mere da se plastične kese ne dele kupcima besplatno u prodavnicama.

Kada je reč o biorazgradivim kesama, još uvek nije odučeno šta će se desiti sa njima jer postoje oprečna mišljenja. Jedni smatraju da su biorazgradive kese održivo rešenje, dok su drugi mišljenja da i ovakve kese zagađuju životnu sredinu kao i plastične kese.

Inače, 2010. godine je u zemljama članicama Evropske unije upotrebljavano oko 198 plastičnih kesa po stanovniku. Najmanje kesa potroši se u Danskoj i Finskoj (oko 4 godišnje po stanovniku), a najviše u Poljskoj, Portugalu i Slovačkoj (oko 466 godišnje po stanovniku).

Sandra Jovićević

foto: namirnice.ba

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti