Uspostavljena prva regionalna berza električne energije za centralnu i jugoistočnu Evropu

Foto-ilustracija: Pixabay

ELES, EMS i EPEX SPOT su objavili zajedničku posvećenost uspostavljanju prve regionalne berze električne energije za Centralnu i Jugoistočnu Evropu. Novi pravni subjekt „Alpsko-jadranska dunavska berza električne energije – ADEX“ će ponuditi harmonizovane i jedinstvene usluge spot trgovine električnom energijom u Sloveniji i Srbiji, sa ciljem da svoje poslovanje i usluge proširi na druge zemlje u regionu centralne i jugoistočne Evrope (CSEE). ELES, EMS i EPEX SPOT će u svom vlasništvu imati isti broj akcija ADEX-a.

Sporazum predviđa poslovno spajanje BSP-a i SEEPEX-a. EPEX SPOT i operatori prenosnih sistema ELES i EMS će biti osnivači i akcionari novoosnovane berze električne energije ADEX, sa poslovnim sedištem u Ljubljani i glavnim stalnim kancelarijama u Ljubljani i Beogradu

„Na ovaj način unapređujemo tržišnu kulturu u našem regionu, obezbeđujući najviše standarde trgovanja, napredna tehnička rešenja, izuzetne berzanske usluge, transparentnost i inovativnost“, rekao je Aleksandar Mervar, generalni direktor ELES-a.

„Ovo izvanredno dostignuće dodatno će podstaći razvoj regionalnog tržišta električne energije i pružiti avangardni i održiv „role model“ za ostale zemlje centralne i jugoistočne Evrope da se pridruže ovoj naprednoj poslovnoj infrastrukturi“, dodala je Jelena Matejić, generalni direktor EMS-a, navodi se u saopštenju.

Kratkoročnim planovima ADEX-a takođe je obuhvaćena implementacija novog unutardnevnog tržišta u Srbiji i spajanje postojećeg dan unapred srpskog tržišta sa jedinstvenim dan-unapred tržištem EU (SDAC). 

„ADEX će CSEE zajednici ponuditi najbolja rešenja za trgovanje i kliring, a pomoći će i daljem rastu likvidnosti tržišta u ovim zahtevnim vremenima. Očekujemo takođe i da će ubrzati toliko željenu implementaciju projekata spajanja tržišta u ovom regionu i time kompletirati pan-Evropsku integraciju spot tržišta električne energije“, rekao je Ralf Danielski, glavni izvršni direktor EPEX SPOT-a.

Da bi se ovo poslovno spajanje realizovalo, moraju biti ishodovana sva važeća regulatorna odobrenja, kao i provera usklađenosti sa ostalim pravnim zahtevima.

Anže Predovnik, CEO BSP Southpool-a je naglasio: “Poslovno okruženje u regionu se suštinski menja i saradnja sa SEEPEX-om i EPEX-om je prvi korak u adaptiranju budućim izazovima na PX nivou. ADEX je novo poglavlje za BSP bazirano na čvrstom poverenju između svih partnera. To je osnovni preduslov za uspeh i sve strane zainteresovane za saradnju su dobrodošle da uzmu učešće u ovom zajedničkom putovanju“. 

Miloš Mladenović, izvršni direktor SEEPEX-a je dodao: “SEEPEX je od samog početka predstavljao avangardni pan-evropski primer uspešnog poslovnog poduhvata u regionu jugoistočne Evrope i ovaj inovativni ADEX kontekst će dodatno osnažiti njegovu predvodničku poziciju i u budućnosti“. 

Osim gore navedenog, ELES, EMS i EPEX SPOT su u poodmaklim razgovorima i sa MAVIR-om, mađarskim operatorom prenosnog sistema

Foto: EMS AD

„Intenzivno sarađujemo sa našim partnerima, kako bi se i HUPX, mađarska berza električne energije, u što kraćem roku pridružila ADEX-u“, objasnio je i Andras Biczok, glavni izvršni direktor Mavira.

Ova inicijativa ostaje otvorena za sve dodatne partnere koji bi želeli da se pridruže ADEX-u radi napretka u integraciji spot tržišta električne energije u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi.

BSP Southpool upravlja fizičkim dan unapred i unutardnevnim tržištem, kao i uslugama spajanja tržišta u Sloveniji, a takođe obavlja i usluge kliringa i finansijskog poravnanja na lokalnom i prekograničnom nivou. Tokom 2021. godine, njena 34 člana trgovalo je količinom od 10 TWh, sa godišnjim finansijskim prometom od 1,2 milijarde evra.

ELES je jedini operator prenosnog sistema u Sloveniji i upravlja mrežom 400 kV, 220 kV i 110 kV dalekovoda ukupne dužine 2.587 km. Geografski posmatrano, ELES se nalazi na raskrsnici puteva između zapadne, istočne i južne Evrope, te upravlja tranzitnim tokovima i obezbeđuje pouzdan prenos električne energije ka nekoliko susednih zemalja.

Akcionarsko društvo Elektromreža Srbije (EMS) je operator prenosnog sistema u Republici Srbiji čija je dužnost da obezbedi siguran i pouzdan prenos električne energije, efikasno upravljanje prenosnim sistemom i obezbedi optimalan i održiv razvoj. EMS upravlja mrežom 400 kV, 220 kV i 110 kV dalekovoda čija je dužina oko 10.000 km, i nadležan je za koordinaciju osam međuzonskih kapaciteta sa susednim TSO-ima, u potpunosti u skladu sa pravilima i praksom ENTSO-E. Za više informacija pogledajte ovde.

Evropska berza električne energije EPEX SPOT SE i njena zavisna preduzeća upravljaju fizičkim kratkoročnim tržištima električne energije u 13 zemalja: Centralno-zapadna Evropa, Švajcarska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Nordijska regija i Poljska. Kao deo EEX grupe, grupe kompanija koje opslužuju međunarodna berzanska tržišta, EPEX SPOT je posvećen stvaranju panevropskog tržišta električne energije. Preko 300 članova trenutno trguje električnom energijom na EPEX SPOT-u. Holding evropskih operatora prenosnog sistema HGRT poseduje 49 odsto njegovog kapitala. Za više informacija pogledajte ovde.

SEEPEX a.d. Beograd (SEEPEX) je licencirani operator tržišta u Srbiji osnovan kao akcionarsko društvo u strateškom partnerstvu EMS-a i EPEX SPOT-a. U 2021. godini, 24 članice iz 13 evropskih zemalja trgovale su sa 3,2 TWh na organizovanom dan unapred tržištu, pri čemu je kliring svih transakcija izvršio European Commodity Clearing AG. Za više informacija pogledajte ovde.

Izvor: Elektromreže Srbije

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti