Uklanjanje nacionalnih prepreka za razvoj regionalnog tržišta električne energije

 

Foto: Vlada Crne Gore
Foto: Vlada Crne Gore

Vlada Crne Gore je na 87. sednici  usvojila Informaciju o aktivnostima na integraciji regionalnog energetskog tržišta u 2018. godini.

Države Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa su se obavezale da u period do 2016. i do 2020. godine sprovedu set mera za regionalnu i nacionalnu reformu, a koje imaju za cilj razvoj tržišta električne energije i koje se između ostalog bave dodelom i obračunom kapaciteta, spajanju tržišta i balansnim tržištima.

Regionalne mere se fokusiraju na jačanje regionalnih institucija i saradnje, dok nacionalne mere imaju za cilj uklanjanje nacionalnih prepreka za razvoj regionalnog tržišta električne energije.

U cilju integracije regionalnog energetskog tržišta neophodno je sprovesti niz sinhronizovanih aktivnosti koje se odnose na bliže definisanje nacionalnog pravno-regulatornog okvira kroz zakonska i podzakonska akta i kreiranje setova harmonizovanih regionalnih metodologija i pravila, što zahteva koordinisanu saradnju relevantnih institucija i energetskih subjekata kako na nacionalnom tako i na regionalnom nivou.

Informacija sadrži pregled aktivnosti značajnih za povezivanje Crne Gore sa regionalnim energetskim tržištem u prethodnom periodu, sa trenutnim statusom.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti