U SRBIJI USPEŠNO STARTOVALO UNUTARDNEVNO TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Foto: Bulb photo created by dashu83 – www.freepik.com

SEEPEX je 25. jula u 10:00 časova uspešno pokrenuo srpsko kontinualno unutardnevno tržište električne energije.

Od dvadeset registrovanih učesnika na SEEPEX unutardnevnom tržištu, aktivno učešće prvog dana trgovine uzelo je šesnaest učesnika iz Srbije, regiona i Evropske unije. Tokom prvog dana trgovine zaključeno je sedam transakcija, dok je referentna bazna cena, koja predstavlja srednju ponderisanu cenu svih zaključenih ugovora na dnevnom nivou, postigla vrednost od 99,53 EUR/MWh. 

Prva registrovana transakcija na srpskom kontinualno unutardnevnom tržištu je zaključena tačno u 10:09:10, za ugovor od 1 MW i fizičku isporuku u satu 21-22.

Pokretanje SEEPEX kontinualnog unutadnevnog tržišta je prvi veliki i konkretan rezultat sinergije ostvarene u okviru ADEX grupe i nastavak pružanja prvoklasnog servisa učesnicima u skladu sa najboljom evropskom praksom na polju trgovine i klirinških rešenja. Istovremeno, to predstavlja i značajan korak ka kompletiranju tržišnog okvira i formiranju jedinstvenog regionalnog rešenja za trgovinu električnom energijom u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi, kao jednog od osnovnih ciljeva novoformirane i rastuće ADEX infrastrukture, što je napredak željno iščekivan od strane svih zainteresovanih strana na tržištu električne energije. 

Pročitajte još:

„Uspostavljanjem efikasnog unutardnevnog tržišta, uz dan-unapred tržište, Srbija je prva u regionu ponudila investitorima u obnovljive izvore energije u potpunosti kompletiran tržišni okvir, neophodan za optimalno pozicioniranje na tržištu i kontrolu rizika u vezi sa prognozama i balansiranjem. To je bio i jedan od najznačajnijih ciljeva Ministarstva rudarstva i energetike koji smo ostvarili izmenama Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije – veća odgovornost investitora za balansiranje sistema i obezbeđivanje skladišta energije u slučaju loših prognoza. Moramo da zaštitimo elektorenergetski sistem i da obezbedimo stabilno snabdevanje građana i privrede, ali uz regulativu koja je i stimulativna za investitore, jer su nam osim javnih ulaganja neophodna i privatna kako bismo ostvarili strateške ciljeve iz oblasti OIE, odnosno 45 odsto proizvedene električne energije iz OIE do 2030. Uz nedavno pokrenute aukcije za dodelu tržišnih premija za OIE, i sada i uz pokretanje unutardnevnog tržišta električne energije, najveći deo preduslova je ispunjen“, rekla je Dubravka Đedović, ministarka rudarstva i energetike.

Jelena Matejić, generalni direktor EMS i predsednik Nadzornog odbora ADEX grupe je naglasila „Uspešnim pokretanjem srpskog kontinualnog unutardnevnog tržišta je, praktično, kompletiran proces uspostavljanja liberalizovanog tržišta električne energije u Republici Srbiji, kao jednog od najvažnijih činilaca za siguran i pouzdan rad celokupnog elektroenergetskog sistema. EMS će i u narednom periodu aktivno i posvećeno raditi sa SEEPEX-om i evropskim partnerima, nudeći ADEX kao efikasni model za sve buduće saradnje na relaciji operatori prenosnog sistema – operatori tržišta električne energije, sa spajanjem srpskog organizovanog tržišta sa jedinstvenim evropskim tržištem, kao narednim značajnim ciljem”. 

 „SEEPEX, ovaj put u saradnji sa partnerima iz ADEX grupe, nastavlja da pomera granice i obezbeđuje najviše evropske standarde na polju berzanske poslovne infrastrukture. U isto vreme, ovo je važan dodatni impuls za tržište električne energije u Jugoistočnoj Evropi, budući da je SEEPEX prvo organizovano tržište u regionu koje je kompletiralo sve aspekte organizovanog tržišta, uključujući tu i srpsko fjučers tržište, uspostavljeno par godina ranije u saradnji sa EEX AG”, izjavio je ovim povodom Miloš Mladenović, izvršni direktor SEEPEX i član Odbora direktora ADEX grupe.

Izvor: EMS AD

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti