U Splitu održana radionica posvećena upravljanju otpadom

Foto-ilustracija: Pixabay

U Splitu je održana regionalna radionica za obaveznike plaćanja naknada u oblasti upravljanja otpadom.

Radionica je imala za cilj pojasniti zakonske obaveze koje se odnose na prijavu podataka vezanih za količine ambalaže, električnu i elektronsku opremu i uređaje. U Hrvatskoj je uspostavljen sistem za upravljanje posebnim kategorijama otpada, kojim upravlja Fond za zaštitu okoline i energetsku efikasnost.

Na radionici je rečeno da u Hrvatskoj važi pravilo da zagađivač plaća, odnosno da je finansijski odgovoran za realizaciju sanitarnih mera zbog štete koju je napravio otpad, a bilo je reči i o delatnostima koje ulaze u upravljanje otpadom, kao i o obaveznicima plaćanja naknada, označavanju ambalaže kaznama za kršenje zakona, ali i o izvozu i uvozu otpada.

izvor: fzoeu.hr

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti