U planu otvaranje Informaciono-edukativnog centra u oblasti zaštite životne sredine u Hrvatskoj

Foto: haop.hr

U Hrvatskoj je završen jednogodišnji projekat „Jačanje uloge Hrvatske agencije za okolinu i prirodu u informisanju i podizanju svesti javnosti u području zaštite životne sredine, klimatskih promena, zaštite prirode i biodiverziteta“, vredan 270.000 evra.

Na svečanosti povodom završetka pomenutog projekta istaknuto je kako je realizacija ovog projekta prva faza u uspostavljanju modernog i inovativnog Informaciono-edukativnog centra Diverterra u oblasti zaštite životne sredine, klimatskih promena, zaštite prirode i biodiverziteta. Time će HAOP osnažiti svoju ulogu u podizanju nivoa znanja i opšte informisanosti građana o stanju, ali i zaštiti životne sredine i prirode, a na jednom mestu će se objediniti sve pomenute teme. Iako će centar biti u Zagrebu, deo prezentacionog sistema će biti mobilan što će omogućiti edukatorima da program demonstriraju deci u celoj Hrvatskoj.

Diverterra će koristiti modernu informatičku tehnologiju kako bi edukacija bila privlačna i interaktivna, a do otvaranja ovog centra realizuje se mobilna izložba koja će deci približiti teme zaštite životne sredine i ekologije uz pomoć hologramskih sadržaja.

izvor: haop.hr

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti