Trivan o važnosti zdrave životne sredine za najmlađi deo populacije

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine RS

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan razgovarao je sa direktorkom UNICEF-a u Srbiji Ređinom De Domenicis o saradnji MZŽS sa ovim fondom Ujedinjenih nacija.

Trivan je ukazao na važnost delovanja UNICEF-a u oblasti životne sredine i naglasio da su u borbi za očuvanje planete i zdrave životne sredine od najvećeg značaja pomoć i saradnja koju podstiču i razvijaju međunarodne organizacije. Istakao je aktivnu i posvećenu ulogu Srbije u pokretanju inicijativa i razvijanju međunarodne saradnje u oblasti zaštite životne sredine, posebno ukazavši na važnost saradnje Srbije sa Ujedinjenim nacijama i njenim organizacijama, fondovima i programima.

Upoznajući sagovornicu sa rezultatima rada i planiranim aktivnostima Ministarstva, Trivan je rekao da su stanje i kvalitet životne sredine od izuzetne važnosti za sve građane, a posebno za decu i buduće generacije, jer ta kategorija predstavlja najosetljiviji deo populacije. Saradnja sa UNICEF-om je dragocena u zajedničkom kreiranju praktičnih rešenja za unapređenje ekoloških standarda kako bi deci osigurali zdravu i bezbednu životnu sredinu koju oni zaslužuju.

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine RS

U razgovoru je dogovoreno je da će se dalje jačati partnerstvo između Ministarstva zaštite životne sredine i UNICEF-a, sa fokusom na zajedničkom kreiranju rešenja za nove izazove, poput klimatskih promena. Predloženo je da UNICEF u saradnji sa MZŽS uradi studiju analize uticaja klimatskih promena na decu i mlade koja će predložiti konkretne preporuke za delovanje.

Sagovornici su se saglasili da je od izuzetne važnosti uključivanje i podrška svih segmenata društva, javnog, privatnog i nevladinog sektora, u aktivnosti vezane za unapređenje kvaliteta životne sredine i podizanje svesti javnosti o uticajima iz životne sredine na zdravlje svih, a posebno najmlađe populacije.

Izvor: Ministarstvo zaštite životne sredine 

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti