Trgovački lanac Konzum uveo standard ISO 50001

Trgovački lanac Konzum uveo je i sertifikovao sistem upravljanja energijom prema međunarodnoj normi ISO 50001, a sertifikaciju jes provela firma Bureau Veritas, izvestili su u danas iz Konzuma.

Ovakav sistem upravljanja energijom Konzumu će osigurati kontinuirano poboljšanje energetske efikasnosti i stavljanje još većeg fokusa na važnost održivog razvoja i upravljanja energijom.

„Konzum je svestan činjenice da je energija jedan od najvećih izazova savremenog društva te je na njega između ostalog odlučio da odgovori uvođenjem ISO 50001 norme u svoje poslovanje. Ova norma zahteva učinkovitost kroz implementaciju sistematičnog pristupa upravljanja energijom, traži kontinuirani napredak i  smanjuje negativan utjicaj na okolinu. Nova ISO norma dodatna je potvrda našeg kontinuiranog ulaganja u najbolje svetske standarde poslovanja u svim segmentima, a briga o okolini svakako jeste i treba biti jedan od prioriteta svake kompanije“, izjavio je Slavko Ledić, predsednik Uprave Konzum.

U tu svrhu osnovan je energetski tim koji je samostalno izradio kompletan sistem upravljanja energijom prema zahtevima norme ISO 50001. Unutar norme ISO 50001 posebno je prihvaćen proces PDCA (Plan-Do-Check-Act) za kontinuirano unapređenje sistema upravljanja energijom. Sistemom upravljanja energijom obuhvaćeni su svi maloprodajni i logistički objekti od transporta do svih procesa i područja poslovanja. U sklopu implementacije sustava upravljanja energijom napravljeni su i energetski pregledi u kojima je definisana energetska osnova koja služi za buduće poređenje i verifikaciju ušteda te su prepoznate prilike za poboljšanje.

“Ovom normom Konzum je racionalizovao korišćenje energenata i osigurao dugoročnu održivost te konkurentnost poslovanja u kojem je energija vrlo bitan faktor u povećanju efikasnosti. Uz sve navedeno ova norma osigurava smanjenje štetnog uticaja na okolinu i gasove sa efektom staklene bašte. Konzum je peta u nizu Agrokorovih firmi koja je sertifikovala ISO 50001, a sigurno je zbog velikog broja i različitosti lokacija najkompleksnija. Stoga je posebno potrebno istaći kvalitetnu organizaciju celokupnog sistema koji će i u budućnosti dati važan doprinos poslovanju Konzuma“, izjavio je Željko Pehar, Lead Auditor Bureau Veritas Croatia d.o.o..

Vlastitom energetskom politikom, koja je javno dostupna na našim web stranicama, podupiremo nabavku energetski efikasnih proizvoda i usluga, biramo najsavremenija tehnička rešenja za projektovanje koja rezultiraju poboljšanjem energetskih performansi čime se unapređuje poslovanje i doprinosi održivom razvoju.

Izvor: konzum.hr, hina.hr

V.Vukajlović

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti