Titel: Javna nabavka – uklanjanje, transport i uništavanje leševa i otpada životinjskog porekla

Foto: Alexzr88

Opštinska uprava opštine Titel objavila je Poziv za podnošenje ponude za javnu nabavku usluga „Uklanjanje, transport i uništavanje leševa i otpada životinjskog porekla“, na period od četiri meseca.

Ponude se dostavljaju poštom ili lično do 24. novembra ove godine, najkasnije do 10 časova (ako su poslate poštom, u obzir se uzima ponuda koja je stigla kod naručioca do 10 časova na dan koji je naznačen kao poslednji dan prijema ponude).

Javno otvaranje ponuda će se obaviti 24. novembra ove godine, u 10.30 časova, u prostorijama naručioca Opštinske uprave Titel. Kontakt osoba je Ivana Milinov, kojoj možete da se obratite na e-mail ivana.milinov@opstinatitel.rs.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti