Tag: javna rasprava

Predstavljen Nacrt prostornog plana područja eksploatacije kolubarskog lignitskog basena

Nacrt prostornog plana područja eksploatacije kolubarskog lignitskog basena sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu predstavljen je u RB „Kolubara“ u okviru javne rasprave o tom dokumentu. Predloženi plan obuhvata period...

U toku javna rasprava o Nacrtu koncesionog akta za davanje koncesija za izgradnju MHE u CG

Ministarstvo ekonomije Crne Gore saopštilo je da se u periodu od 27. juna do 15. jula 2016. godine održava Javna rasprava o Nacrtu koncesionog akta za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za...

Javna rasprava o eksploataciji ugljovodonika krajem aprila u Požarevcu

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije saopštilo je da je komapnija NIS podnela Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta za razradu i eksploataciju ugljovodonika...

Predstavljen nacrt Nacionalne strategije aproksimacije za oblast životne sredine Crne Gore

U utorak 29. marta 2016. godine u Podgorici u Crnoj Gori održan je peti okrugli sto povodom Javne rasprave o Nacionalnoj strategiji aproksimacije za oblast životne sredine (NEAS) sa Akcionim planom za...

Javna rasprava o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu MHE „Rovni“ u Valjevu

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije izdalo je obaveštenje u kojem je navedeno da je nosilac projekta JP „Elektroprivreda Srbije“ podnelo zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na...

Javna rasprava o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje dalekovoda DV 400kV Kragujevac 2 – Kraljevo 3

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije objavilo je saopštenje u kome je navedeno da je nosilac projekta JP „Elektromreža Srbije“ podnelo Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na...

Javna rasprava o Nacrtu dvogodišnjeg izveštaja Crne Gore o klimatskim promenama

Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore izdalo je obaveštenje o pozivu na javnu raspravu o Nacrtu prvog dvogodišnjeg izveštaja o klimatskim promenama (FBUR). Kako je navedeno u rezimeu Nacrta, ovim dokumentom daje...

Javne rasprave o proizvodnji električne energije iz OIE i visokoefikasne kogeneracije

Ministarstvo rudarstva i energetike saopštilo je da je otvorena javna rasprava za uredbe kojima se u proizvodnji električne energije podstiče korišćenje obnovljivih izvora energije i visokoefikasna kogeneracija. Kako je navedeno u saopštenju resornog...

Održana javna rasprava o Zakonu o vodama u Beogradu

U sredu 16. septembra 2015. godine u Privrednoj komori Srbije održana je javna rasprava o nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama. Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine gospođa Snežana Bogosavljević...

Održana javna rasprava o izgradnji kasete C u Velikim Crljenima

U utorak 25. avgusta 2015. godine u Lazarevcu održana je Javna rasprava o izgradnji nove kasete C deponije pepela i šljake TE „Kolubara“ u Velikim Crljenima. Direktor TE „Kolubara“ gospodin Radoslav Milanović izjavio...

U aprilu tri javne rasprave o Nacrtu zakona o zaštiti zemljišta

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije izdalo je saopštenje da će do kraja aprila 2015. godine biti održane tri javne rasprave o Nacrtu zakona o zaštiti zemljišta. Prva javna rasprava biće...

IZDVOJENE VESTI