Tag: Generalna skupština Organizacije Ujedinjenih nacija

Poziv za učešće u programu Zajedno za održivi biznis!

U septembru 2015. godine, Generalna skupština UN usvojila je agendu za održivi razvoj, koja predstavlja viziju boljeg sveta do 2030. godine. Agenda se sastoji od 17 ciljeva održivog razvoja (Sustainable  Development  Goals)...

Danas je Svetski dan divlje flore i faune

Generalna skupština Organizacije Ujedinjenih nacija na svom 68. zasedanju u novembru 2013. godine proglasila je 3. mart Svetskim danom divlje flore i faune. Ovaj događaj ustanovljen je u cilju podizanja svesti o...

IZDVOJENE VESTI