Studijska poseta izaslanstva Republike Moldavije HAOP-u u sklopu TAIEX projekta

Foto: azo.hr

U sklopu trodnevne studijske posete izaslanstva Republike Moldavije Hrvatskoj, predstavnici te zemlje su se sastali sa predstavnicima Hrvatske agencije za okolinu i prirodu i Državne geodetske uprave.

Tokom studijske posete izaslanstvu je predstavljen razvoj infrastrukture prostornih podataka u Republici Hrvatskoj od samih početaka do danas. Državna geodetska uprava u ulozi Nacionalne kontaktne tačke zajedno sa izaslanstvom Moldavije su prepoznali HAOP kao instituciju sa vrlo aktivnim procesima uspostave Nacionalne infrastrukture prostornih podataka i sprovođenja INSPIRE direktive.

U ime HAOP-a Neven Mileusnić, Jurica Ranj i Luka Katušić su prezentovali Agencijske geoportale prostornih podataka ENVI portal i Bioportal. Navedeni portali su uspostavljeni u potpunosti skladno pravilima INSPIRE direktive i nacionalnog zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka i predstavljaju jedinstvenu platformu koja na standardizovan način preuzima, objedinjuje, prezentuje i deli informacije svih podsistema Informacionog sistema zaštite okoline i prirode svim zainteresovanim deonicima i javnosti u svetu putem uspostavljanih, javnih i standardizovanih web servisa za pregled (WMS) i preuzimanje (WFS) prostornih podataka.

izvor: azo.hr

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti