Srbija dobila dva područja izuzetnih odlika

Foto: Wikipedia/Olja Simović

Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbe kojima su proglašeni PIO „Stolovi“ i PIO „Željin“, kao prirodna dobra od regionalnog, odnosno velikog značaja, svrstana u ΙΙ kategoriju zaštite.

Predeo izuzetnih odlika „Stolovi”, koji se nalazi u centralnom delu Srbije na teritoriji grada Kraljeva, stavljen je pod zaštitu kako bi se očuvali hidrografski fenomeni i dva vegetacijska pojasa – hrastov i bukov, sa nizom umetnutih i izmenjenih ekosistema. Poseban značaj Predelu izuzetnih odlika daje prisustvo strogo zaštićenih divljih vrsta poput mrkog medveda i vidre, kao i divokoze, koja je nakon neuspešnog naseljavanja tokom 60-tih godina prošlog veka ponovo naseljena na ovu planinu 2007. godine. Površina PIO „Stolovi” iznosi 9.932,1 ha, od čega je I stepenom obuhvaćeno 15,2 odsto, II stepenom 31,0 odsto i III stepenom 53,8 odsto ukupne površine zaštićenog područja.

Predeo izuzetnih odlika „Željin“ pozicioniran je u centralnom delu Srbije, na području grada Kraljeva i opština Aleksandrovac i Raška. Stavljen je pod zaštitu kako bi se očuvala hidrografska mreža koja je dosta gusta i čini je mnoštvo izvora, reka i potoka, kao i bukove šume u centralnom planinskom delu i hrastove šume u nižem delu planine. PIO „Željinˮ predstavlja i „Odabrana područja za dnevne leptire u Srbijiˮ, a delovi ovog predela su i potencijalna područja „NATURA 2000“ ekološke mreže, navodi se na sajtu Ministarstva zaštite životne sredine.

Površina Predela izuzetnih odlika „Željin” iznosi 6.379,09 ha, od čega je I stepenom obuhvaćeno 3,07 odsto, II stepenom 3,15 odsto i III stepenom 93,78 odsto ukupne površine zaštićenog područja.

Nakon proglašenja PIO,,Stoloviˮ i PIO,,Željinˮ površina pod zaštitom povećana je na 8 odsto ukupne površine teritorije Republike Srbije, čime je ispunjen cilj definisan Akcionim planom za sprovođenje Programa Vlade i Akcionim planom za sprovođenje Programa zaštite prirode Republike Srbije za period od 2021-2023. godine

Procedura da “Stolovi”i “Željin” dobiju poseban status započela je 2018. godine.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti