SKYLINE BELGRADE: Nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu

Foto: AFI-Europe

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je doneto Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje poslovno-stambenog kompleksa SKYLINE BELGRADE na teritoriji grada Beograda, dana 11.09.2017. godine, na zahtev nosioca projekta, preduzeća “ORCHID GROUP iz Beograda.

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, kancelarija 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva, svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost i nosilac projekta mogu izjaviti žalbu Vladi Srbije na predmetno Rešenje, putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti