Skoro trećina površine Zemlje treba da bude pod zaštitom kako bi se sprečila masovna izumiranja

Foto: pixabay

Ovo će biti teško za postići, ali je izvodljivo.

Dva vodeća naučnika izdala su apel o zaštiti planete od ljudskih aktivnosti kako bi se izbegla masovna izumiranja. Oni smatraju da su trenutni nivoi zaštite ni približno dovoljni i veruju da bi svetski lideri trebalo da se ujedine i zaštite barem 30% zemljine površine do 2030. godine.

Glavni naučnik Udruženja nacionalne geografije, Džonatan Baili i biolog sa Kineske akademije, Japing Žang, objavili su rezultate svojih istraživanja u magazinu Science. Oni tvrde da je ovaj cilj apsolutni minimum a da bi idealno bilo kada bismo do sredine sledećeg veka stavili polovinu Zemlje pod zaštitu. “Sve ispod ovih napora dovešće do ugrožavanja zdravlja i dobrostanja budućih generacija.”

I dalje nemamo dovoljno informacija i znanja o velikom broju vrsta i ulogama koje one imaju u održavanju balansa ekosistema. Ono što je sigurno jeste da je trenutno 3.6% površine okeana i 14.7% zemlje koja je pod zaštitom apsolutno nedovoljno za dalji opstanak velikog broja vrsta.

Naučnici upozoravaju na “biološki armagedon” zbog velikog broja izumrlih vrsta koje su posledica zagađenja i klimatskih promena.

Takođe, prema procenama, veliki deo zaštićenih područja je uprkos zaštiti pod velikim pritiskom od ljudskih aktivnosti. Jedna trećina zaštićenih područja na svetu čini nacionalne parkove, a 2.3 miliona kvadratnih kilometara biva ugroženo zbog ljudskih aktivnosti poput izgradnje infrastrukture i urbanizacije.

Na konferencij za zaštitu biološkog diverziteta, koja je održana u Nagoji 2010. godine , vlade sveta složile su se da zaštite 10% obalne i morske površine i 17% kopna u narednoj deceniji. Kada se svetski lideri butu ponovo okupili u Pekingu 2020. godine biće jasno da novi ciljevi moraju da budu daleko ambiciozniji.

Milan Zlatanović

Izvor: independent

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti