Sanirana deponija građevinskog otpada u Vrbasu

Ekipe Poslovne jedinice „Čistoća“ Javnog komunalnog preduzeća „Komunalac“ završile su u predviđenom roku radove na sanaciji i uređenju deponije građevinskog materijala u Vrbasu. Prva ovogodišnja akcija sanacije ove deponije izvedena je po nalogu Komunalne inspekcije Opštinske uprave Vrbas.

Foto: pixabay

Akcija je izvedena u dve faze. Prvo je obavljeno čišćenje deponije koja je bila prilično zatrpana, pre svega šutom i zemljom, ali i komunalnim otpadom. Buldozerom smo nivelisali ovaj prostor i odložili otpad u obližnju depresiju. U drugoj fazi očišćen je pristupni put i odvodni kanali koji su bili zatrpani smećem. Uočeno je da su građani, iz ne znam kog razloga, znatne količine komunalnog otpada deponovali ispred same deponije kao i u kanale za odvodnjavanje, što je dovelo do nepristupačnosti prilaska deponiji, rekao je poslovođa u PJ „Čistoća“ Mladen Pavlović.

Iz nadležne službe JKP „Komunalac“ apeluju na građane da se ova deponija koristi isključivo za odlaganje zemlje, šuta i građevinskog materijala. Komunalni i biljni otpad treba odvoziti na Glavnu gradsku deponiju.

izvor: vrbas.net

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti