Sanacija klizišta u Guberevcu

Foto: Knic.rs
Foto: knic.rs

JKP „Komunalac“ iz Knića izvodi radove na ugradnji postojećih propusta u Guberevcu u zaseoku Krunići – Glišovići.

U planu je sanacija klizišta, mestimično nasipanje puta kamenom drobinom i iskop odvodnih kanala na delu klizišta.

Uporedo sa tim poslom „Komunalac“ je na putu pored zdravstvene ambulante u Toponici odradio i nasipanje kamene drobine, razastiranje kamena grederom uz ručnu popravku, valjanje i utovar zemlje i šuta kao i odvoz na deponiju.

Radovi se izvode na osnovu Programa održavanja i razvoja Opštinskih i nekategorisanih puteva, javne rasvete i drugih komunalnih i javnih objekata u opštini Knić.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti