Ruralna područja Crne Gore imaće kvalitetnije napajanje električnom energijom

Projekat revitalizacije srednjenaponske i niskonaponske mreže koji realizuje CEDIS predstavlja jednu od najznačajnijih investicija u distributivni sistem tokom proteklih nekoliko decenija i značajno će podstaknuti pozitivne procese u opštinama na severu Crne Gore, konstatacija je ministarke ekonomije Crne Gore Dragice Sekulić, koja je juče sa predstavnicima CEDIS-a i Izvođača radova obišla deonicu dalekovoda „Dolac“ u Beranama na kojoj je rekonstrukcija u toku.

Foto: Ministarstvo ekonomije Crne Gore

Sekulić je istakla da je naročito zadovoljna poštovanjem planirane dinamike izvođenja radova i dodala da veruje da će nakon realizacije ovog projekta i ostalih investicionih aktivnosti CEDIS – a planiranih za naredne tri godine, korisnici distributivnog sistema u Crnoj Gori imati značajno kvalitetnije napajanje električnom energijom, naročito na ruralnom području.

„CEDIS, prema trogodišnjem planu investicija, u primarnu i sekundarnu mrežu na području Crne Gore treba da uloži oko 80 miliona evra, od kojih oko 50 miliona u revitalizaciju i rekonstrukciju postojeće mreže i 30 u izgradnju novih distributivnih objekata“, kazala je ministarka Sekulić i dodala da je ovaj Projekat sigurno najveća investicija u distributivni sistem od 80-tih godina prošlog veka.

Za prvu godinu izvođenja radova u okviru Projekta revitalizacije opredeljeno je oko 12 miliona i 400 hiljada evra za rekonstrukciju sedam 10kV dalekovoda.

Trenutno su u toku radovi na dalekovodima „Grahovo“ u Nikšiću, „Bijela“ u Šavniku, „Gubavač“ u Bijelom Polju i „Dolac“ u Beranama, a se uskoro očekuje i početak radova i na preostalim dalekovodima („Slap Zete“ u Danilovgradu, „Krute“ u Ulcinju i „Tomaševo“ u Bijelom Polju).

„Neophodno je istaći da Projektom revitalizacije CEDIS i Vlada Crne Gore, pokazuju opredeljenje za strateško bavljenje distrubutivnim sistemom.

Naime, sa sanacije posledica, došli smo na nivo strateškog planiranja i izgradnje distributivnih objektata i mreže“, kazao je Zoran Đukanović, izvršni direktor CEDIS-a.

Đukanović je takođe istakao da je zadovoljan što se Projekat realizuje u saradnji sa renomiranim kompanijama iz Crne Gore koji će i u narednom periodu biti oslonac CEDIS-u u ovakvim i sličnim projektima.

Takođe, izrazio je zahvalnost i korisnicima na strpljenju usled prekida u napajanju koji su neophodan segment realizacije Projekta.

Kazao je da su korisnici bili i više nego strpljivi zbog čestih prekida u napajanju električnom energijom koji su bili posledica neadekvatnog kvaliteta mreže u prethodnom periodu.

Istakao je da je uveren da će se nakon realizacije ovog i ostalih projekata CEDIS-a, kvalitet napajanja na seoskom području značajno poboljšati.

Podsjećamo da radove izvodi Konzorcijum kojeg čine crnogorske komapanije „Mezon” d.o.o. Danilovgrad, „Electro Team” d.o.o. Budva i “Ramel” d.o.o. Nikšić, sa kojim je u decembru prethodne godine potpisan okvirni sporazum na period od 24 meseca za potrebe Projekta revitalizacije srednjenaponske (SN) i niskonaponske (NN) elektroenergetske mreže.

„Koristim priliku da se zahvalim Vladi Crne Gore i CEDIS-u što su pokretanjem ovakvih i sličnih projekata dali priliku domaćim kompanijama da zaposle značajan broj mladih ljudi i da im, na taj način omoguće usavršavanje u oblastima koje su definitivno postale deficitarne ne samo kod nas nego i u regionu“, kazao je Miroslav Milović, predstavnik Konzorcijuma.

„U prethodnom periodu smo imali značajnih problema u napajanju na seoskom području naročito, tako da će ova važna investicija u velikoj meri rešiti probleme građana Berana.

S obzirom na važnost kvalitetnog napajanja električnom energijom koristim priliku da se zahvalim svim akterima koji učestvuju u ovom, za našu opštinu, izuzetno važnom poduhvatu“, naglasio je Dragoslav Šćekić, predsjednik Opštine Berane.

Podsećamo, da će u okviru Projekta biti rekonstruisano 910 kilometara mreže i 14.200 stubnih mesta na srednjenaponskom niovu i oko 510 kilometara mreže sa 14.570 stubnih mesta na niskom naponu.

Domaćinstva koja se napajaju sa mreže na kojoj se izvode radovi se detaljno i direktno na terenu informišu o Projektu i benefitima koje mogu očekivati nakon završetka radova i blagovremeno obaveštavaju o terminima prekida u napajanju električnom energijom.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti