Prosečna popunjenost fabrika za reciklažu u Srbiji tek 60 odsto

reciklaza-jpg_660x330

U Novom Sadu postoji oko deset reciklažnih centara u kojima se otkupljuje, a zatim priprema za dalju obradu do 50 tona otpada mesečno. Uprkos velikom potencijalu da reciklaža postane unosan izvor prihoda i korisna praksa, problem reciklera je i dalje u nerazvijenoj prikupljačkoj mreži, kažu u Srpskoj asocijaciji reciklera ambalažnog otpada.

U reciklažnim centrima širom grada, prerađuje se papir, karton, plastika, PET ambalaža i staklo, od kojih se obradom dobijaju novi proizvodi. Međutim, prosečna popunjenost fabrika za reciklažu u Srbiji je oko 60 odsto, što je posledica kako nerazvijene prikupljačke mreže, tako i činjenice da se neprerađena sirovina izvozi iz zemlje.

Apsurd je da mi u Srbiji, kao recikleri koji rade na domaćem tržištu, moramo da uvozimo neprerađeni otpad iz zemalja u okruženju, a istovremeno se ovaj otpad izvozi – predsednica Srpske asocijacije reciklera ambalažnog otpada Kristina Cvejanov.

Da bi sistem cirkularne ekonomije, tj. shvatanje otpada kao resursa zaživelo, potreban je i novac, za izdvajanje reciklabila iz otpada, kupovinu posuda za reciklažu i vozila, ali i ljudi koji bi obavljali posao. Važna je i međusobna, svakodnevna saradnja građana, kaže prof. dr Goran Vujić sa Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine.

Građani mogu da pomognu našim sugrađanima koji su trenutno šampioni u recikliranju i izdvajaju tih 5 ili 6 odsto otpada koji izdvajaju Srbiju da nije na nuli, i da pomognu njima da sa strane kontejnera ostave plastične flaše – kaže prof. dr Goran Vujić sa Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine Fakulteta tehničkih nauka.

Obim recikliranja komunalnog otpada u Vojvodini je veoma skroman, a pored značajne privatne inicijative pojedinaca, svake godine se sprovode konkursi za finansiranje projekata iz oblasti zaštite životne sredine, što će biti nastavljeno rebalansom budžeta u budućnosti, kažu u Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine.

U JKP Čistoća navode da se u saradnji sa gradskom upravom, teži ka izgradnji reciklažnog dvorišta, a u toku je i opsežna priprema za akciju primarne separacije, odnosno, razdvajanja otpada na suvi i mokri.

izvor: rtv.rs

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti