Privredna komora Vojvodine osnovala Savet za cirkularnu ekonomiju

Konstitutivna sednica Saveta za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Vojvodine (PKV) održana je u petak, 13. septembra 2019. godine, u cilju podizanja svesti i odgovornosti o upravljanju industrijskim, komunalnim i drugim otpadom, višestrukom korišćenju sirovina, razvoju i primeni regulative iz ove oblasti na području AP Vojvodine.

Foto: PKV

Za predsednika Saveta, izabran je Vladimir Dragović, generalni direktor „DRA Group d.o.o“, Subotica, a za njegovor zamenika mr Igor Jezdimirović, ispred Inženjera zaštite životne sredine, Novi Sad. Članovi Saveta su i Velimir Cvejanov, urednik poslovnog portala „Reciklaža“ iz Novog Sada, Zoltan Feješ, direktor preduzeće „Potisje Bečej d.o.o“ i Mihail Mateski, generalni direktor „Greentech d.o.o“.

„Imajući u vidu činjenicu da su životna sredina, upravljanje otpadom, cirkularno korišćenje sirovina i svi drugi segmenti koji su obuhvaćeni ovim konceptom izuzetno značajni ne samo zbog ispunjavanja uslova u vezi sa pristupanjem EU nego, još više, zbog zdravlja sadašnjih i budućih generacija, veoma smo zadovoljni zbog konstituisanja ovog Saveta. Sastav ovog tela obuhvata stručnjake iz ove oblasti koji izuzetno dobro poznaju regulativu, a u isto vreme, između ostalog, svakog dana rešavaju konkretne probleme vezane za industrijski i komunalni otpad. Odlučili smo se za formu saveta pošto je ova problematika značajno šira od pojedinačnih udruženja i tiče se podjednako industrije, usluga i poljoprivrede, s tim da je naše udruženje operativno zaduženo za funkcionisanje“, istakao je sekretar Udruženja industrije PKV mr Zoran Trpovski.

Predsednik Saveta Vladimir Dragović se zahvalio svim članovima na jednoglasnoj odluci, kojom je mesto predsednika povereno njemu.

„To je za mene velika čast, ali i velika odgovornost i obaveza. Siguran sam da ćemo postići vidljive rezultate u pogledu podizanja svesti, kako u privredi, tako i kod svih zainteresovanih pojedinaca i institucija. PKV je, osnivanjem Saveta za cirkularnu ekonomiju, dobila niz mogućnosti da u godini nakon obeležavanja stogodišnjice postojanja, u okviru jedinstvenog komorskog sistema, aktivno učestvuje u procesu donošenja novih preciznijih propisa, ali i da ukaže na nepravilnosti i poboljša upravljanje industrijskim i drugim otpadom na teritoriji AP Vojvodine“, istakao je Dragović i zahvalio se u ime svih članova Saveta predsedniku PKV Bošku Vučureviću na, kako je rekao, velikoj podršci i pomoći.

Izvor: PKV

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti