Priboj poziva energetski ugrožene kupce

naselje-panja-glavaOpština Priboj obaveštava zainteresovane građane koji su status energetski ugroženog kupca stekli u 2016. godini da zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca za narednu kalendarsku godinu mogu podneti od 01.12.2016. godine.

Uz zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, ukoliko nije došlo do promene podataka na osnovu kojih je taj status stečen u 2016 godini, potrebno je priložiti izjavu datu na zapisnik pod krivičnom i materijalnom odgovornošću pred organom jedinice lokalne samouprave i dokaze o ukupnim mesečnim primanjima i prihodima domaćinstva.

Energetski ugroženi kupci koji su u 2016. godini ostvarili taj status na osnovu akta kojim je utvrđeno pravo na novčanu socijalnu pomoć i/ili dečji dodatak, novi zahtev mogu podneti nakon podnošenja zahteva za obnovu prava na dečji dodatak, odnosno sticanje satusa socijalno ugroženog lica. Uz zahtev potrebno je priložiti pisanu saglasnost da organ za potrebe postupka može izvršiti uvid, pribaviti i obraditi lične podatke o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni u postupku odlučivanja.

Izvor:priboj.rs

V.V.

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti