Prezentacija rezultata projekta „Zeleni prsten Bora”

Foto: Milisav Pajević

U okviru Ekoloških dana Bora, 16. novembra u 18 časova u Narodnoj biblioteci Bor, održaće se prezentacija rezultata projekta „Zeleni prsten Bora” i rezultata istraživanja zlotskog pećinskog sistema kao podršku aktivnostima na formiranju novog Nacionalnog parka Južni Kučaj – Beljanica.

– Projekat „Zeleni prsten Bora” ima za cilj da unapredi ekološku svest i znanja mladih o bio i geodiverzitetu, zaštiti i održivom korišćenju prirodnih vrednosti, a posebno onih kojima okolina Bora obiluje – kaže Nataša Ranđelović iz Društva mladih istraživača Bora.

Za 20 učenika osnovnih i srednjih škola 14. oktobra organizovane su radionice o bio i geodiverzitetu i metodama terenskog istraživanja u okviru spomenika prirode Lazarev kanjon i Lazareva pećina, a realizovali su ih Robert Mišić, rukovodilac Centra za istraživanje Lazareve pećine, i Nataša Ranđelović, nastavnik biologije.

Pomoć u terenskom delu rada pružili su Aleksandar Bogosavljević, nastavnik biologije OŠ „Stanoje Miljković” iz Brestovca, Jugoslav Đorđević iz Udruženja građana „Village“ i Snežana Đoševska iz Društva mladih istraživača Bora.

Posmatrane su i fotografisane geomorfološke specifičnosti područja, raznovrsnost flore sa posebnim osvrtom na endemite i relikte, diverzitet faune i gljiva i prikupili materijale za suve i mokre zbirke.

Učenici su imali priliku da nauče kako speleolozi istražuju pećine i kako izrađuju 3D mape speleoloških objekata.

Realizaciju projekta „Zeleni prsten Bora” finansiralo je tadašnje Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti