Prekogranični plan upravljanja budućim rezervatom biosfere Mura-Drava-Dunav

 

Foto: Pokrajinski zavod za zaštitu prirode

U mestima Kesthelj i Tapolca u Nacionalnom parku Balaton u Mađarskoj, u organizaciji NP Balaton, nedavno je održana radionica projektnih partnera, kao i 5. sastanak Upravnog odbora u okviru projekta „coop MDD“.

Radionici su prisustvovali predstavnici partnerskih organizacija iz Austrije, Hrvatske, Mađarske, Slovenije i Srbije, dok su predstavnice Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode bile Sara Pavkov i Jovana Zaklan, asistenti na projektu.

Na radionici je diskutovano o Prekograničnom planu upravljanja budućim rezervatom biosfere Mura-Drava-Dunav, o smernicama budućih zajedničkih aktivnosti i sporazumima o prekograničnoj saradnji u najvećem rezervatu biosfere na svetu.

Partneri na projektu su razmenjivali iskustva stečena na drugim projektima prekograničnog programa Dunavskog regiona (DTP Programme), kao i iskustava kod projektnih probnih aktivnosti. Takođe, bilo je reči o prethodnim i planiranim aktivnostima u okviru radnih paketa, o napretku implementacije aktivnosti vezanih za Akcione planove za osam zaštićenih područja, kao i napretku aktivnosti usmerenih na osam „Škola na reci“.

Učesnici su imali priliku da posete Nacionalni park Balaton i u njemu najstariju bukovu šumu u Mađarskoj, koja pripada centralnoj zoni prekograničnog Rezervata biosfere Mura-Drava između Mađarske i Hrvatske.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti