Predstavljen projekat „Revitalizacija navigacione infrastrukture kanala Begej“

 

Foto: JVP „Vode Vojvodine“
Foto: JVP „Vode Vojvodine“

Članovi projektnog tima JVP „Vode Vojvodine“ učestvovali su na konferenciji predstavljanja projekta „Revitalizacija navigacione infrastrukture kanala Begej“, održanoj u Pokrajinskoj vladi. Ovaj strateški projekat, vredan 13,85 miliona evra, finansira se iz Interreg – IPA Programa prekogranične saradnje Srbije sa Rumunijom.

Ministar za evropske integracije u Vladi Republike Srbije Jadranka Joksimović i potpredsednik Pokrajinske vlade Đorđe Milićević otvorili su konferenciju i složili se po pitanju važnosti prekogranične saradnje i evropskih integracija.

Osim njih na konferenciji su govorili i predstavnici JVP „Vode Vojvodine“, Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Županijskog saveta rumunskog Timiša i Administracije rečnog basena Banat iz Rumunije, koji su bliže predstavili projektne aktivnosti koje slede.

Projekat BEGA se odnosi na revitalizaciju Kanala Begej na potezu od granice sa Rumunijom do hidrotehničkog objekta u Kleku, u dužini od oko 30 kilometara. Radovi koji su planirani podrazumeva sanaciju hidrotehničkih objekata u Kleku i Srpskom Itebeju i izgradnju dvonamenske staze (radno-inspekcione i biciklističke), od državne granice do prevodnice u Kleku.

Takođe predstoji i izgradnja plutajućeg doka za privez plovnih objekata, izrada tehničke dokumentacije za potrebe izmuljenja, deponovanja i remedijacije sedimenta na Plovnom Begeju, kao i nabavka plovnog bagera i plovne kosačice za održavanje njegove plovnosti.

Revitalizacija ima višestruki uticaj na unapređenje infrastrukture koje se ogleda kroz povećanje mobilnosti ljudi, robe i usluga na pravcu ZrenjaninTemišvar.

Ekološki značaj ovih aktivnosti može se razmatrati sa više aspekata, od kojih se osnovni odnosi na prvi korak rešavanja višedecenijskog problema postojanja veoma zagađenog sedimenta na dnu kanala, a zatim, i ponovno aktiviranje plovidbe i uspostavljanje ekološkog načina prevoza biciklima.

Nakon završetka radova, očekuje se otvaranje plovidbe na Begej, razvoj turizma, unapređenje infrastrukture i povezivanje prekograničnog regiona kroz povećanje transporta.

Realizacija je započeta 2018, a planirano je da sve bude gotovo do 2021. godine.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti