Postavljanje privremenih objekata u NP „Durmitor“ i „Biogradska gora“

Vlada Crne Gore je na 75. sednici usvojila Informaciju o pokretanju postupka za davanje u zakup dela nepokretnosti i objekata u svojini Crne Gore i lokacija za postavljanje privremenih objekata u nacionalnim parkovimaDurmitor“ i „Biogradska gora“.

Ocenjeno je da bi se primenom modela i dugoročnog zakupa zemljišta i objekata sa upravljanjem obezbedila održiva valorizacija postojećih objekata – restoran na Crnom jezeru sa pripadajućim zemljištem, motel Radovan luka u okviru NPDurmitor“ i restoran na Biogradskom jezeru sa pripadajućim zemljištem i efikasno upravljanje turističkom destinacijom, kroz razvoj mikro-destinacija, a takođe obogatila turistička ponuda, kroz razvoj dodatnih sadržaja.

Povodom ove tačke dnevnog reda, Vlada je zadužila Ministarstvo održivog razvoja i turizma da u saradnji sa JP Nacionalni parkovi obrazuje Tendersku komisiju koja će utvrditi cenu zakupa na godišnjem nivou, pripremiti i dostaviti na saglasnost Vladi tendersku dokumentaciju.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti