Pokrenuta zaštita prirodnog područja Specijalni rezervat prirode „Rtanj”

Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja I kategorije, kao Specijalni rezervat prirode „Rtanj”.

Prirodno područje koje se predlaže za zaštitu nalazi se u istočnoj Srbiji na oko 48 km od Paraćina i Zaječara. Teritorijalno pripada opštinama Sokobanja i Boljevac i zauzima površinu od ukupno 4.997,1701 ha. Prema strukturi površina katastarskih opština po vlasništvu, približno 60 odsto površina u SRP „Rtanj” je u državnom vlasništvu, a ostatak je u privatnom vlasništvu. Na zaštićenom području utvrđeni su režimi zaštite I, II i III stepena.

Prema Pravilniku o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja Specijalni rezervat prirode „Rtanj” svrstava se u I kategoriju – međunarodnog, nacionalnog, odnosno izuzetnog značaja.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži područje SRP „Rtanj” je ekološki značajno područje na prostoru Republike Srbije pod rednim br. 47 – „Rtanj”. Usled prisustva mnogih biljnih i životinjskih vrsta od nacionalnog i međunarodnog značaja, kao i za zaštitu prioritetnih tipova staništa, područje Rtnja je identifikovano područje u okviru međunarodne ekološke mreže Emerald (RS0000027), međunarodno značajno područje za biljke (IPA) i odabrano područje za dnevne leptire (PBA 28).

Imajući u vidu postojeće stanje prirodnih vrednosti i očekivane aktivnosti na zaštićenom području, kao i imovinsko-pravne odnose, Zavod za zaštitu prirode Srbije predlaže da upravljanje SRP „Rtanj” bude povereno Javnom preduzeću „Srbijašume” iz Beograda.

Postupak zaštite prirodnog područja pokrenut je 13. decembra 2013. godine, kada je Zavod za zaštitu prirode Srbije dostavio studiju zaštite Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, kao nadležnom organu.

izvor: eko.minpolj.gov.rs

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti