Podizanje svesti po pitanju buke i vibracija u životnoj i radnoj sredini

Predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, na čelu sa Nemanjom Ercegom i Draganom Đuricom, v.d. pomoćnicima pokrajinskog sekretara, bili su u studijskoj poseti Kraljevskom institutu za tehnologiju (KTH), u Stokholmu, u okviru Erazmus + projekta SENVIBE – „Jačanje obrazovnih kapaciteta kroz izgradnju kompetencija i saradnje u oblasti inženjerstva buke i vibracija“, finansiranog od strane Evropske komisije.

Foto: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine

SENVIBE projekat ima za globalni cilj unapređenje kapaciteta u oblasti buke i vibracija i u svom konzorcijumu okuplja 11 partnerskih institucija iz zemlje i inostranstva, a nosilac je Univerzitet u Novom Sadu.

Tokom trajanja projekta se planira uvođenje novog master programa iz vibro-akustike, kao i modernizacija postojećih studijskih programa na inženjerskim departmanima i uvođenje kurseva za celoživotno učenje u oblasti buke i vibracija.

Jedan od glavnih ciljeva projekta je formiranje SENVIBE platforme za buku i vibracije/No&Vib Hub, kojom će se unaprediti i razmeniti stručna znanja i iskustva, povezati akademski i neakademski sektor u ovoj oblasti i time uticati na podizanje svesti šire zajednice po pitanju buke i vibracija u životnoj i radnoj sredini.

Cilj studijske posete bio je upoznavanje sa studijskim programima i naučnim istraživanjima u oblasti buke i vibracija, kao i međunarodnom saradnjom i strateškim partnerstvima ovog instituta sa akademskim i neakademskim sektorom.

Predstavljena je organizaciona struktura i načini finansiranja ovog instituta.

Tokom posete predstavljen je i KTH program održivosti koji je integrisan u sve studijske programe, kao i KTH inovativni sistem podrške za realizaciju projektnih ideja i njihov plasman na tržištu.

Predstavnici Sekretarijata imali su priliku da se upoznaju i sa radom Marcus Wallenberg laboratorije za istraživanja u oblasti buke i vibracija na KTH institutu.

Takođe, dobijene su okvirne smernice za uspostavljanje SENVIBE platforme za buku i vibracije/No&Vib Hub.

U okviru posete, od strane učesnika na projektu, prezentovani su i rezultati dosadašnjih aktivnosti na projektu, kao i aktivnosti čije je sprovođenje u toku.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti