Unapređenje energetske efikasnosti doprinosi ekonomskom razvoju

Poboljšanje energetske efikasnosti doprinosi ekonomskom razvojuU organizaciji Regionalne privredne komore Novi Sad i pod pokroviteljstvom Centralno evropske inicijative – CEI 8. aprila 2014. godine organizovan je međunarodni seminar pod nazivom „Poboljšanje energetske efikasnosti u preduzećima – radi i razmišljaj zeleno“.

Unaprеđеnjе еnеrgеtskе еfikasnosti jеdan jе od ključnih еlеmеnata еnеrgеtskе politikе Rеpublikе Srbijе, s obzirom da doprinosi sigurnosti snabdеvanja еnеrgijom, povеćanju konkurеntnosti industrijе i standardu građana, smanjеnju uvoznе zavisnosti i smanjеnju nеgativnih еfеkata sеktora еnеrgеtikе na životnu srеdinu.

Prisutne je u ime Regionalne privredne komore Novi Sad pozdravio g-din Milorad Radojević, direktor Regionalne privredne komore Novi Sad.

Pozdravnu reč imale su g-đa Mirjana Knežević, posebni savetnik Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije, i g-đa Nataša Pavičević Bajić, sekretar Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine.

Kako je predstavnica Ministarstva energetike navela u uvodnom izlaganju, Srbija troši 3 do 5 puta više električne energije po jedinici društvenog proizvoda od zemalja EU, a 2 do 3 puta više od zemalja okruženja, dodavši da se danas u Srbiji između 50 i 60 odsto energije koju trošimo baci, zbog loše izolacije i instalacija, kao i da gubimo godišnje oko pola milijarde evra jer se ne bavimo energetskom efikasnošću. Ovo je tek početak i očekujemo da će 2015. godine, kao i u svim drugim državama taj posao u Srbiji biti razgranat i da će se uključiti još više banaka, jer je sada država garant da racionalno i efikasno trošimo energiju, kazala je savetnik ministra. Ona je napomenula i da je ministarstvo tražilo da budžetski raspolaže sa milijardu dinara, ali je zbog restriktivnog republičkog budžeta taj iznos mnogo manji. Knežević je takođe najavila da će Fond za unapređenje energetske efikasnosti u Srbiji početi sa aktivnostima tokom prve polovine ove godine i da se očekuju i donacije banaka i međunarodnih institucija. Novac iz budžetskog Fonda za energetsku efikasnost moći će da koriste fizička lica, domaćinstva, kućni saveti i lokalne samouprave, rekla je ona i navela da je oko 60 odsto novca iz tog fonda namenjeno domaćinstavima, a 40 odsto preduzećima. Prema njenim rečima, Ministarstvo energetike će do kraja maja dodeliti već prve subvensionisane kredite za projekte energetske efikasnosti.

Pokrajinska sekretarka za energetiku i mineralne sirovine Nataša Pavićević-Bajić je, pozdravivši prisutne, izrazila zadovoljstvo velikim interesovanjem za ovaj seminar, te prisustvom velikog broja eminentnih stručnjaka iz Evropske unije, koji su prihvatili da dođu i prezentuju svoja iskustva. Proizvodnja toplotne energije iz biomase je prvi cilj, koji želimo vrlo brzo da stavimo u funkciju, učinimo dostupnim i počnemo da koristimo, istakla je Pavićević-Bajić i dodala da, kako bismo bili prepoznati od strane svih svetskih finansijskih institucija, moramo da izradimo akcioni plan, koji će definisati aktivnosti, mere i projekte, koji će obuhvatati naše potrebe i mogućnosti. Očekuje se da će akcioni plan biti izrađen do kraja juna ove godine na osnovu koga će se sagledati način na koji će se što efikasnije podržati svi projekti koji će implementirati ovaj novi energetski sistem i uvesti u što većoj meri primenu domaćih resursa u svrhu energetike, istakla je Pavičević-Bajić.

Predavači na seminaru iz inostranstva bili su eksperti koji su učestvovali u stvaranju energetskih sistema zemalja u sastavu Evropske zajednice, a njihovo prisustvo potvrdilo je činjenicu da je Vojvodina na prvom mestu prepoznala da postoji problem u energetici, koji će biti sve vidljiviji u budućem periodu, jer se i prema procenama Evropske unije i svih zemalja sveta, očekuje sve veće poskupljenje energenata, a posebno energenata fosilnog porekla.

G-din Tamás Tóth, direktor Direkcije za analizu i statistiku mađarske energetike i javnog komunalnog regulatornog organa je govorio o iskustvu mađarskih preduzeća u oblasti energetske efikasnosti. On je ukazao na veliki broj novih direktiva EU koji između ostalog predviđaju audit obaveze preduzeća na svake četiri godine. Prema njegovim rečima, u Mađarskoj je sve veća primena solarnih panela, novih sistema za hlađenje, kao i upotreba biomase i fotovoltarike.

G-đa Irena Dubravec, rukovodilac Službe za analizu sprovođenja mera energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost Republike Hrvatske govorila je o promovisanju energetske efikasnosti u Hrvatskoj, i prezentovala rad Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti. Prema njenim rečima, planirana sredstva Fonda za projekte, programe i mjere iz Sektora energetske učinkovitosti (2014–2016) odnose se na: Program obnove javnih zgrada-134 miliona kn, sprovođenje nacionalnih energetskih programa 93 miliona kn, Održivu gradnju 85,6 miliona kn, Program obnove višestambenih zgrada 65 miliona kn,i druge.

Na njeno izlaganje se nadovezala g-đa Branislava Zubić, samostalni stručni savetnik iz Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine i predstavila stanje u regionu. Proizvodnja električne energije odvija se kroz: Panonske TE-TO u sastavu EPS – koriste prirodni gas /mazut; ukupna instalisana el. snaga 363 MW: Novi Sad, Zrenjanin, Sr. Mitrovica; godišnja proizvodnja 200-450 GWh/godišnje) Povlašćene proizvođače (el.en. iz OIE)- proizvodnja 14 GWh/godišnje, Biogas postrojenja (farme, otpadne vode; ukupna snaga 3,6 MW), i Kogenerativna postrojenja u kojoj se koristi kaptažni gas sa naftnih polja (NIS; 3 MW). Zubić je dodala da su izgrađeni kapaciteti, i to: fabrika biodizela u Šidu 100.000 t/god, i 2 manja postrojenja ukupnog kapaciteta 790 t/god. Kao barijere, navela je da su od maja 2013. godine uvedene akcize 42 din/ po litru, a da još nisu doneta podzakonska akta o obaveznom udelu biogoriva u gorivima.

G-din dr Léderer András, prodekan Univerziteta tehnologije i ekonomije u Budimpešti, i vlasnik kompanije „Thermo d.o.o.“ govorio je o mnogobrojnim svetskim realizovanim projektima energetske efikasnosti. On je na velikom broju primera objasnio kako je realno moguća ušteda energije od 4 do 5 puta, ukoliko se planski i racionalno sagleda svaki aspekt pojedinačne organizacije.

Prof. dr Dušan Gvozdenac je u svom izlaganju istakao da energetsku efikasnost treba shvatiti kao skup organizovanih aktivnosti koje se sprovode unutar granica definisanog energetskog sistema sa ciljem smanjenja potrošnje ulazne energije, emisije štetnih gasova i troškova za energiju, pri nepromenjenom stepenu obavljanja usluga ili stvaranja nove vrednosti u proizvodnom procesu unutar definisnog sistema. Iz same definicije se nazire i složenost problema koja proizilazi iz potrebe povezivanja ljudi, procedura i tehnologija, kako bi se postigla konzistentna i trajna poboljšanja energetske efikasnosti.

G-din Vladimir Nikić, član tima „Danube PIE“ sa Univerziteta u Novom Sadu predstavio je skup mera i alatki koji su na raspolaganju za pravilan eko-dizajn proizvoda. Eko dizajn predstavlja skup mera sprečavanja preduzeća da stvaraju otpad i otrovne materije u fazi proizvodnje, odnosno minimiziranje uticaja proizvoda na životnu sredinu. Ovo važi za čitav životni ciklus proizvoda, i to od ekstrakcije sirovina do deponijskog odlaganja potrošenog proizvoda, koji se takvom proizvodnjom može nazvati „čistim“ proizvodom.

G-đa Mila Tanasković, menadžer „Bluewaters Environmental Consulting“ govorila je o svim realizovanim projektima iz oblasti primene pasivnih solarnih sistema u grejanju i hlađenju objekata.

G-đa Myriam Dobrota, direktor „REECO SRB d.o.o.“ je na seminaru govorila o radu te kompanije kako u u inostranstvu tako i u Srbiji. Posebno je istakla predstojeći Sajam o energetskoj efikasnosti koji će se održati 11. i 12. juna 2014. godine u Beogradu. Pored sajma biće organizovane manifestacije, B2B programi, savetovanja i konferencije koje imaju za cilj unapređenje energetske efikasnosti.

G-din Vladimir Lazić, Regionalni marketing manadžer „Guardian Glass S.A. d.o.o.“ je predstavio konkretna rešenja u pogledu uštede energije primenom energetski efikasnog stakla u zgradarstvu.

Zaključci seminara su da energetsku efikasnost treba posmatrati kao sredstvo za ostvarivanje sveukupne efikasnosti iskorišćenja resursa, jer će se poboljšanjem energetske efikasnosti ostvariti ciljevi ekonomskog razvoja i ublažiti klimatske promene. Energetska efikasnost je sredstvo, a ne cilj.

U saopštenju organizatora navodi se i da je energetska efikasnost nažalost danas stvar tehnologije, a ne znanja. Nove tehnologije se vrlo često nekritički i vrlo agresivno nameću korisnicima bez suštinskog dokaza o njihovoj efikasnosti u odnosu na do tada korišćenu tehnologiju. Uglavnom se nude samo neubedljiva marketinška objašnjenja, koja ne nude dovoljno znanja za onoga ko treba da primeni novu tehnologiju. Jasno je da su nove tehnologije nastale usavršavanjem starih i zato nije opravdano odbaciti ih bez detaljne analize. Svaka akcija u preduzeću koja doprinosi uspostavljanju sistema upravljanja je dobrodošla. Da bi se postigao uspeh, naša preduzeća treba pre svega da obave dobru pripremu za uvođenje standarda i procene stanje sopstevenog energetskog menadžementa. Tek tada je moguće da se on uspešno nadgradi i da se postigne osnovni cilj povećanja energetske efiksanost.

Prezentaciji je prisustvovalo više oko 50 predstavnika kompanija i institucija sa teritorije Južnobačkog okruga.

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti