Palić: Rezultati anketnog istraživanje na temu otpada

Foto: Milisav Pajević

Nedavno su predstavljeni rezultati dvomesečnog projekta “Implementacija Arhuske konvencije u oblasti upravljanja otpadom” koje je Udruženje TERRA’S realizovalo u saradnji sa Regionalnim Arhus centrom Subotica. Tom prilikom je akcenat dat i na anketno istraživanje koje je sprovela Mina Milovanović spoljna sardanica Udruženja TERRA’S.

Tokom oktobra i novembra prošle godine sprovedeno je anketno istraživanje na temu otpada. Ispitanici su bili poljoprivrednici uz obale jezera Palić i Ludaš, kao i zaposleni u turističko-ugostiteljskim objektima koji se nalaze na samoj obali Palićkog jezera.

Konstatovano je da većina poljoprivrednika ambalažu od pesticida ili hemijskih zaštitnih sredstava baca u kontejnere zajedno sa ostalim otpadom, ali ima i onih koji je spaljuju, a samo jedan ispitanik je odgovorio da sa iskorišćenom ambalažom od pesticida postupa u skladu sa propisima, odnosno da je ispere tri puta pre nego što je odloži na mesto gde to neće biti štetno ni po ljude, a ni po životnu sredinu.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti