Otvoreno reciklažno dvorište u Krapini

mid_584feeaa6a715Juče je u Krapini Ministar zaštite okoline i energetike u Hrvatskoj Slaven Dobrović otvorio reciklažno dvorište vredno 2,4 miliona kuna u kojem će se odvojeno prikupljati otpad s područja grada, ali i okolnih opština Đurmanec, Jesenje, Radoboj i Petrovsko.

Izgradnju reciklažnog dvorišta, Fond za zaštitu okoline i energetsku efikasnost sufinansirao je sa 1.740.000,00 kuna dok su preostali iznos od 681.832,65 kuna osigurale jedinice lokalne samouprave.

‘Projekt reciklažnog dvorišta u Krapini u kojem će se prikupljati odvojeno prikupljeni otad iz grada i okolnih opština  omogućće veći stepen recikliranja i stvoritće preduslove za izgradnju resursno efikasnijeg društva. Projekti reciklažnih dvorišta poput ovog u Krapini dosad su se sufinancirali samo nacionalnim sredstvima, što ćemo sada promeniti. Za uspostavu sistema ćemo osigurati finansiranja iz EU fondova na način da će se EU sredstvima finansirati  i reciklažna dvorišta, sortirnice… Projekti će moći brzo da se primene jer će biti pojednostavljena procedura’ – izjavio je ministar Slaven Dobrović.

Izvor: hep.hr

V.V.

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti