Održivi urbani transport i mobilnost važni za očuvanje životne sredine

Državna sekretarka u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva, Angelina Živković, otvorila je sa Rezidentnom koordinatorkom Ujedinjenih Nacija u Crnoj Gori, Fionom McCluney, Generalnom direktorkom Direktorata za životnu sredinu u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Ivanom Vojinović i Šefom jedinice za međunarodne održive strategije nemačke Agencije za životnu sredinu, Hans-Joachim Hermannom, dvodnevnu radionicu u Budvi na temu „Održivi urbani transport i mobilnost: politike i prakse na osnovu UNECE-ovih pregleda uticaja na životnu sredinu“.

Foto: Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Crne Gore

Glavni ciljevi dvodnevne radionice posvećeni su: obezbeđenju platforme za zemlje istočne i jugoistočne Evrope i Kavkaza da podele svoja iskustva u rešavanju pitanja održivog transporta i da podrže saradnju između relevantnih stručnjaka za transport i životnu sredinu; razmotranje mogućnosti i izazova koji trenutno usporavaju razvoj održivog transporta, s obzirom na implementaciju ciljeva održivog razvoja; poboljšavanje razumevanja dostupnih alata i instrumenata za podršku održivom transportu; razmatranje i identifikovanje rešenja za prevazilaženje izazova i uklanjanje uskih grla u oblasti održivog transporta.

Dvodnevna radionica podeljena je u pet sesija: prioritetna pitanja za prelazak na održivi transport; alati i instrumenti za podršku održivom urbanom transportu/mobilnosti i smanjenje zagađenja vazduha za mobilne izvore emisija; prilike u razvoju i izazovi za razvoj politika održivog transporta; interaktivna sesija o identifikaciji praktičnih rešenja u prioritetnim oblastima za podršku održivom urbanom transportu i mobilnosti; i interaktivna sesija o identifikaciji narednih koraka za implementaciju preporuka Izveštaja o preformansama životne sredine (EPR) vezanih za transport i životnu sredinu.

Živkovićeva je u svom uvodnom izlaganju govorila o značaju balansiranog pristupa i investiranja u održavanje i razvoj saobraćajne infrastrukture i usluga.

Naglasila je da je strateški razvojni cilj Crne Gore održiv i inkluzivan ekonomski rast koji će smanjiti razvojni jaz zemlje u odnosu na prosek EU i povećanje kvaliteta života svih njenih građana i da će strateški ciljevi definisani novom Strategijom razvoja saobraćaja Crne Gore 2019-2035, na koju je Evropska komisija dala pozitivno mišljenje i čije usvajanje se očekuje do kraja juna od strane Vlade Crne Gore, upravo doprineti podsticanju i razvoju održivog transporta.

Pozitivni uticaji Strategije razvoja saobraćaja se očekuju kao rezultat implementacije strateških i specifičnih ciljeva i njima pripadajućih mera. Strateški ciljevi se odnose na ekonomsko blagostanje; dostupnost, obavljanje operacija i kvalitet usluga; sigurnost i bezbednost; integracije u EU i ekološku održivost.

Na dvodnevnoj radionici učestvuju predstavnici velikog broja zemalja – Crne Gore, Albanije, Azejberdžana, Jermenije, Bosne i Hercegovine, Belorusije, Gruzije, Italije, Rumunije, Severne Makedonije, Srbije, Ukrajine, kao i predstavnici institucija kao što su UNECE, EBRD, Univerzitet Milano-Bicocca, ISPRA, nemačka Agencija za životnu sredinu itd.

Radionica se održava pod pokroviteljstvom Ekonomske komisije UN za Evropu (UNECE), nemačkog federalnog Ministarstva za životnu sredinu, očuvanje prirode i za nuklearnu bezbednost, Umwelt Bundesamt i Ministarstva održivog razvoja i turizma Vlade Crne Gore.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti