Održan 16. AQUA FEST

aqva fest pks.rs

Krajem prošle nedelje u prostorijama Privredne komore Srbije održan je 16. po redu AQUA FEST.

U okviru ove manifestacije bilo je reči o završenim nacrtima planskih dokumenata sektora voda, tačnije o Strategiji upravljanja vodama na teritoriji Srbije do 2034. godine, Planu upravljanja vodama za sliv reke Dunav i Planu zaštite vode od zagađivanja. Razgovaralo se i o intenzitetu emisije zagađujućih materija u vode, zaštiti voda i zakonskoj regulative iz ove oblasti. Bilo je reči i o konceptu razvoja i funkcionisanja kanalizacionog sistema grada Beograda, Asset menadžmentu i iskustvima JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“.

Održana je i redovna godišnja skupština Udruženja za tehnologiju i sanitarno inženjerstvo, a predstavljena je i retrospektiva o radu ovog Udruženja, kao i 45 godina časopisa „Voda i sanitarna tehnika“.

AQUA FEST su organizovali Udruženje za tehnologiju i sanitarno inženjerstvo i Privredna komora Srbije.

Sandra Jovićević

foto: pks.rs

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti