NOVI SAD: Javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta za izgradnju ribnjaka „Futog“

Foto-ilustracija: Pixabay

Gradska uprava za urbanizam i građevinske poslove Grada Novog Sada oglašava Javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta za izgradnju ribnjaka „Futog“ na katastarskim parcelama broj 669 i 670 u katastarskoj opštini Futog.

Javna prezentacija Urbanističkog projekta za izgradnju ribnjaka „Futog“ na katastarskim parcelama broj 669 i 670 u KO Futog (naručilac izrade: PG Žarko Vignjević, Futog) održaće se radnim danima u periodu od 10. do 16. novembra ove godine, od 10 do 13 časova, u zgradi Gradske uprava za urbanizam i građevinske poslove, Radnička broj 2, u sobi broj 66 na II spratu.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u Urbanistički projekat, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Gradskoj upravi za urbanizam i građevinske poslove.

Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije neophodno je obratiti se Borislavu Živkoviću, ovlašćenom licu od strane Gradske uprave za urbanizam i građevinske poslove.

Komisija za planove Skupštine Grada Novog Sada će, u roku od osam dana od dana prijema urbanističog projekta razmotriti pristigle primedbe u toku javne prezentacije i izvršiti proveru usklađenosti urbanističkog projekta sa planskom dokumentacijom.

Milisav Pajević

 

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti