Nova metodologija unapređuje gasni sektor

budimir_jovica2Na sednici Grupacije za gas održana je javna konsultacija o predlogu Metodologije za određivanje cena pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa. Za predsednika Grupacije izabran je Jovica Budimir, izvršni direktor za investicije u Srbijagasu.

Kako je istaknuto na sednici održanoj 2. decembra Metodologija za određivanje cena pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa treba da utvrdi metod regulacije cene pristupa sistemu, način izračunavanja regulisanih cena, odnosno tarifa, kategorije i grupe mesta isporuke, kao i dužinu regulatornog perioda.

Način utvrđivanja opravdanosti troškova, postupak i rokovi za dostavljanje dokumentacije, kao i vrsta dokumentacije, takođe su obuhvaćeni metodologijom. Javna konsultacija Metodologije otvorena je do 9. decembra 2016.

Na sednici Grupacije za gas Udruženja za energetiku i energetsko rudarstvo PKS kompanijama iz gasnog sektora predstavljene su novine u organizaciji jedinstvenog komorskog sistema Srbije u skladu sa odredbama novog Zakona o privrednim komorama.

Na predlog članova grupacije za predsednika grupacije izabran je Jovica Budimir, izvršni direktor za investicije u JP Srbijagas, a za zamenika predloženo je da Yugorosgaz a.d. Beograd imenuje svog predstavnika.

Izvor: pks.rs

Vesna Vukajlović

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti