Neophodno izveštavanje o otpadu zbog adekvatnog zbrinjavanja

 

Foto: Privredna komora Srbije

U prostorijama Privredne komore Srbije prošle nedelje održan je seminar „Godišnje izveštavanje o otpadu“.

Sekretar Udruženja za hemijsku, gumarsku industriju i industriju nemetala PKS gospodin Dragan Stevanović izjavio je da Zakon o upravljanju otpadom obavezuje sve proizvođače i vlasnike otpada da vode dnevnu evidenciju o otpadu, kao i da podnose godišnje izveštaje. Vođenje ovih evidencija regulisano je posebnim pravilnikom, ali postoje problemi oko forme godišnjeg izveštavanja o otpadu. Godišnji izveštaj se online popunjava na sajtu Agencije za zaštitu životne sredinu, što mnogim privrednicima predstavlja problem, istakao je gospodin Stevanović, zbog čega je i organizovan seminar o popunjavanju dnevnih i godišnjih izveštaja kako bi privredni subjekti na vreme, najkasnije do 31. marta, mogli da predaju izveštaj za prethodnu godinu. Svaka država mora da zbrinjava svoj otpad i da zna kakvim otpadom raspolaže, koje vrste i količine otpada ima i na kojim lokacijama, a izveštavanje je od velikog značaja za donosioce odluka o zbrinjavanju otpada.

Direktor Agencije za zaštitu životne sredine gospodin Filip Radović rekao je da je Agencija izradila novi sistem za izveštavanje o otpadu sa idejom da bude lak za korišćenje, a da je seminar u PKS odlična prilika da se otklone sve nedoumice. Kroz izveštavanje dosta je uvećana naplata ekološke takse, čime je omogućeno državi da ima zeleni fond i da taj novac kasnije reinvestira u projekte u oblasti zaštite životne sredine. Agencija želi da kroz partnerski odnos sa privredom stvori dobru klimu na tržištu i da u direktnom kontaktu sa privrednicima, na ovakvim susretima, kažu šta su prihvatili, šta ne razumeju ili šta treba da se unapredi kako bi došli do boljeg rešenja, istakao je gospodin Radović.

Rukovodilac Centra za zaštitu životne sredine i cirkularnu ekonomiju PKS gospodin Dušan Stokić govorio je o značaju izveštavanja za sve aktere u državi i društvu. Kako je naveo, izveštavanje o zaštiti životne sredine važno je za državu, jer Agencija za zaštitu životne sredine, kao nacionalna referentna kuća ima obavezu da izveštava Evropsku agenciju za životnu sredinu (EEA) o stanju životne sredine u Srbiji. Izveštavanje o otpadu važno je i za domaće i strane investitore kako bi se upoznali sa stanjem određenog lokaliteta u pogledu zagađenja, ali i za same operatere, koji izveštavanjem pokazuju da stalno mere, prate, kontrolišu i unapređuju svoje poslovanje sa aspekta zaštite životne sredine.

Jednodnevni besplatan seminar organizovali su Udruženje za hemijsku, gumarsku industriju i industriju nemetala PKS u saradnji sa Centrom za zaštitu životne sredine i cirkularne ekonomije PKS i Agencijom za zaštitu životne sredine.

izvor: pks.rs

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti