Na lokaciji Preševo sprovedena akcija „Jedno drvo za jednog ratnika“

Foto: JP „Srbijašume“

Akcija pošumljavanja Srbije u okviru projekta „Jedno drvo za jednog ratnika“ sprovodena je nedavno u Preševu.

Sadnja je počela krajem novembra kada je posađeno 600 sadnica crnog bora u znak sećanja na srpske vojnike poginule u Prvom svetskom ratu.

Do kraja akcije pošumljavanja na lokaciji Preševo narednih dana biće ukupno posađeno 8.000 sadnica.

Obeležavanje sto godina od početka Prvog svetskog rata (1914 -1918) počelo je 2014. godine kada je Ministarstvo pravde – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija u saradnji sa JP „Srbijašume“ i Šumarskim fakultetom Univerziteta u Beogradu – pokrenulo širi društveni projekat pošumljavanja u Srbiji uz angažovanje osuđenih lica.

Projekat pod nazivom „Jedno drvo za jednog ratnika“ predstavlja jedinstven vid obeležavanja stogodišnjice Velikog rata u Srbiji, i u to ime biće posađeno 1.300.000 sadnica – po jedno drvo za svakog poginulog srpskog vojnika.

Ovaj Projekat ima za cilj da oživi sećanje na herojske žrtve srpskog naroda u Prvom svetskom ratu.

U okviru socijalnog cilja Projekta dobrovoljno radno angažovanje osuđenih lica treba da podstakne osećaj njihove korisnosti u društvu. Ovakvo angažovanje osuđenih lica kompatibilno je sa novim tendencijama u sistemu izvršavanja krivičnih sankcija – rad u javnom interesu – koji se izriče za lakša krivična dela i prekršaje.

Ekološki cilj Projekta je povećanje površina pod šumama i to ima neprocenjiv značaj za očuvanje životne sredine, čiji kvalitet direktno zavisi od stepena šumovitosti.

U okviru projekta „Jedno drvo za jednog ratnika“ od 2014. godine do danas posađeno je preko 1.200.000 sadnica.

Projekat se završava u decembru ove godine kada će uz prigodnu svečanost biti obeležen kraj Projekta i posađena i poslednja od 1.300.000 sadnica.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti