Kontrola kvaliteta životne sredine u Kragujevcu

Foto: Wikimedia

Gradsko veće Kragujevca je na sednici održanoj prošlog petka dalo saglasnost Gradskoj upravi za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine za pokretanje postupka javne nabavke kontrole kvaliteta životne sredine na teritoriji grada Kragujevca koja podrazumeva kontrolu kvaliteta vazduha na godišnjem nivou, koncentraciju alergenskog polena, nivoa buke, ispitivanje kvaliteta površinskih voda, zagađenosti zemljišta i kontrolu kvaliteta vode za piće iz javnih česmi.

Na sednici Gradskog veća još su usvojeni i zaključci o pokretanju inicijative za izradu izmena i dopuna Plana generalne regulacije “Radna zona Kragujevac i zona poslovanja“ – Petrovačka magistrala u Kragujevcu i inicijative za izradu PDR-a “Osnovna škola Milutin i Draginja Todorović“.

Data je saglasnost i na pravilnike o načinu, kriterijumima i postupku prijema dece u Predškolsku ustanovu “Nada Naumović“ i Predškolsku ustanovu “Đurđevdan“.  Pravilnicima je predviđeno da Jedinstveni javni konkurs za prijem dece u vrtiće bude raspisan do 20. maja.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti